Kaula Tantra

Tradicionalna tantriČna vidja

Vprašanja in odgovori

SLEDIJO ODGOVORI GURUJA NA NAJBOLJ POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Življenje je že samo po sebi duhovno, zato nam ga ni treba deliti in razvrščati. Vse je odvisno le od tega ali bomo te vrojene lastnosti razumeli in se jim predali.

Duhovna pot mora vedno služiti iskrenosti, slednja pa temelji na naravnih in bistvenih vprašanjih o življenju in smrti ter na razumevanju svoje najgloblje biti. Drugače bo duhovnost ali duhovna pot le nova identiteta ali istovetenje. Rojeni smo iz navidezne ničnosti, vrženi smo v ta (nenavaden) svet in relativno kmalu bomo umrli. Kaj je potemtakem vse to? Kaj smo v resnici? Kaj je narava obstoja in onostranstva? Če duhovna pot temelji na iskrenosti, nas lahko pripelje do najvišje stopnje, v nasprotnem primeru pa je le še ena oblika identitete. Po tej poti moramo potovati z vodnikom, ki je v sozvočju z našim srcem in dovoliti, da pot poživi našo iskrenost in preizkuša njene globine.

Naša prava narava je že svobodna, zato moramo to le doumeti. Ko razumete, kako popolnoma transparentni so aspekti stvari, ki nas vežejo, se bo pokazala resničnost. Ničesar nam ni treba dodati k njej, saj je že sama po sebi popolna, neodvisno od tega ali to prepoznamo ali ne.

Smisel prave sadhane ni postati nekaj, temveč bivanje v vrojeni popolnosti. Njen smisel je, da smo v popolnem sozvočju, zaradi česar se lahko izrazi najvišja modrost za dobrobit vseh.

Če smo sposobni mirovati in opustiti samoljubje in strah, bomo videli, da iz nas vre neusahljiv vir ljubezni in sočutja; spoznali bomo, da pravzaprav smo ljubezen in sočutje. Tako enostavno je in proces ni zahteven—le prepustiti se moramo preprostosti srca. Če pustimo, da sije luč sočutja, je to izjemno močna gesta, hkrati pa je rahel vetrič, ki veje skozi razboleno dušo in valovi skozi celoten obstoj.

Veliki modrec, Ramana Maharši je rekel: »Ne meditiraj … BODI. Ne misli, da si … BODI. Ne razmišljaj o tem, da bi bil … TI SI.« Naše naravno stanje je meditacija, zato dovolite zavedanju, da počiva samo v sebi. Različnim oblikam meditacije bi lahko bolj pravilno rekli osredotočanje, vendar se osredotočanje lahko razvije v meditacijo. Svojo pozornost lahko usmerimo na guruja, ljubljeno božanstvo ali pa na dihanje in tam najdemo harmonijo ter vstopimo v naravno sozvočje. Na najvišjih nivojih sta meditacija in osredotočenost tesno povezana in sta združitev Šive in Šakti. Včasih so ljudje preveč napeti in nemirni, da bi se prepustili v svojo bit, zato takrat ne bi smeli siliti. Meditacija (ali osredotočanje) bi morala biti užitek in radost, zato je morda bolje oditi na sprehod ali nekaj časa sedeti v naravi, kjer se bosta nemir in napetost omehčala.

Besedo tantra pogosto prevajajo kot “tkati”, “nepretrgan” ali “nezlomljen, cel”, zato sadhak z raznimi jasnimi energijskimi lastnostmi, ki se kažejo tudi v snovni obliki, tke prvobitno zavedanje. To ustvari kontinuum, kjer ni več razcepljenosti med najvišjim aspektom “tega, kar oseba je” in “relativnih” lastnosti “tega, kakšna je oseba, kako se giba, obnaša, deluje itd.” V jeziku kaule to pomeni združitev Šive (najvišje zavesti) in Šakti (surove energije) s sadhakovo bitjo. Šakti se pojavljajo v raznoterih oblikah in imajo številne lastnosti, sadhak pa te energije pripelje (ali pa jih podjarmi) do “razsvetljene” rupe (realizirane oblike), ki jo izraža Devi (boginja). Ko je ta “proces” temeljito ponotranjen (ko se navezuje na posameznikovo bit in ne na delitev na notranjost in zunanjost), Devi vse aspekte Šakti absorbira ali pa tej Devi “služijo” kot “člani” “pithe”. Devi predstavlja dinamični aspekt (realizirana energija), sadhak pa se temeljito poistoveti s Šivo-Bhairavo, ki je nadzornik Devi in sadhakovega zavedanja. Ko se sadhak poistoveti z Bhairavo, pridruži še Šakti (Devi). To je kvintesenca tantrične vidje.

Malomaren bi bil, če ne bi omenil tudi vloge guruja in linije v določenem sistemu “tkanja” in/ali v “nepretrganem” tantričnem delu. Tantrična vidja je tok, guru pa kaula liniji predstavlja energijski vir (in hkrati tudi nepretrgan prenos tega vira). Še več, guru je “tkalec”, ki zasadi oplojena semena (bidža) v sadhakovem subtilnem telesu in sadhaka vpelje v družino (kula). Brez dobrega semena ne moremo pričakovati dobre žetve.

Večina drugih globokih duhovnih poti (katerih cilj je uresničitev Prave Narave) se običajno razlikuje po vrsti predaje. Oseba se odpove raznim predmetom navezanosti itd. in realizira bistveno vrednost tega kot nediferencirano Zavedanje. Mogoče je realizacija dovolj temeljita, da obstane ali pa se oseba še vedno v manjši meri istoveti in je navezana, kar se vmešava v popolno realizacijo. Odnos posameznika do energij manifestacije in do utelešenih lastnosti je običajno samosvoj. Celo oseba, ki je dosegla do vrsto realizacije, ima do teh energij navadno pasiven odnos. Mogoče je Zavedanje takšno, da se te energijske lastnosti skladajo s tem ali pa se ne. To ponavadi pomeni, je oseba na komaj opazen način še vedno razdvojena: semantika nedualizma je prisotna, manjka pa pravi pomen in realizacija advaite. Tantriki se neposredno ukvarjajo z energijo in z manifestiranimi lastnostmi ter na utelešene aspekte dajo pečat realizacije. Drugi se “razsvetljeni” resničnosti predajo, tantrik pa je njen gospodar. Tu govorim o drobnih razlikah in menim, da iskanje razlik med tantro in stvarmi, ki niso subtilne, ne pove veliko in je izguba časa.

Pomen besede kaula ali kaulika je “družinski član” in pomeni, da je nekdo posvojen/iniciiran v družino naprednih tantrikov. Mahadeva je samotar in akula (“brez družine”), medtem ko Ma ustvari linijo in skrbi za družino (kula). Ko aspekt Šive v sadhaku, s pomočjo Ma in guruja, dobi družino (kula), sadhak postane kaula. Kaulamarga je tantrična pot in zelo starodavna vidja, ki se je pojavila pred mnogimi drugimi dharmami. To, kar včasih imenujejo vamamarga je običajno le opis nekaterih praks kaulamarge. Vama pomeni “leva”, marga pa “pot”. Leva je povezana s Šakti. Če bi rekli “vama šakta”, bi bilo to čezmerno, a včasih je treba uporabljati opise, ki so skladni z nivojem razumevanja ljudi.

Šakti vlada levi polovici telesa in ko moški in ženska skupaj izvajata sadhano, ženska sedi na levi strani. Nekateri sadhaki med določenimi obrednimi daritvami (npr. v pudžah, kjer se uporablja karan ali žganje) uporabljajo tudi levo roko.

Večina tega, kar ljudje dojemajo kot vamamarga (kar sem do zdaj videl), je le nekakšen “temačen ali zlovešč” fetišizem. Ni mi do debatiranja o ljudeh, ki se igrajo igro “Dungeons & Dragons”, vendar tradicionalno vamamargo obkroža veliko nerazumevanja. Največkrat sem bil priča razumevanju, da se vama tantra in aghora sadhane večinoma ubadajo z “lomljenjem tabujev in kršenjem norm”. Ta pojem je preveč poudarjen in je zato postal popularna razlaga, zakaj se izvaja nekatere sadhane. Ti pojmi in mnenja se večinoma rodijo v glavah neposvečenih opazovalcev, saj le-ti ne razumejo subtilne notranje dinamike nekaterih sadhan, zato jim pripisujejo posvetne in materialistične lastnosti. Tako mnogi ljudje mislijo, da je smisel nekaterih sadhan le “kršenje tabujev” itd., kar pa bi se iz sadhakove perspektive zdelo trivialno v kontekstu velikega tantričnega dela, ki se takrat odvija. Pravemu sadhaku ni mar za družbene meje in tabuje. Nekatere izmed teh domnev o tej tradiciji so nastale zaradi običaja nespoštljivosti in igrivosti do drugih ljudi, a ti dve lastnosti se bolj učinek sadhane kot pa kakšne posebne zapovedi, ki bi jo dobil sadhak. Morebitne “divje” lastnosti aghorija so rezultat energij, s katerimi dela, in so spontan izraz integritete do ište. To ni le domislica za doseganje določenega cilja. Brez pravilnega razumevanja notranjega alkimističnega procesa in oplojenega dela tantrične vidje, bi kakršnokoli oponašanje oblike ali obnašanja kazalo na odsotnost globokega sozvočja s pravo potjo kaule.

Kapalika pomeni “nosilec lobanje” in je ime Šive Bhairave. V mitološki zgodbi Šiva odseka eno izmed glav Brahme, zato je prisiljen hoditi naokrog s kapalo (“lobanjo”) v roki. Ta kazen je trajala dvanajst let, nakar se ga je usmilila Devi in dvignila to prekletstvo. Včasih je obstajala sekta kaula tantrikov, imenovana kapalika, ki so se istovetili z Bhairavo in s sabo nosili kapal patro (čašo iz lobanje). Nekatere zgodbe namigujejo, da je bil glavni razlog za to namen, da vzamejo nase pokoro za enega največjih “grehov” in se tako osvobodijo vseh karmičnih zapletov. To morda drži do neke mere, vendar obstaja, tako kot pri vseh stvareh, ki so povezane s tantrično vidjo, več plasti pomenov.

Kapalo v kaula dharmi uporabljamo ne glede na prekletstva ali pokore in predstavlja maha patro (“veliko čašo”), ki jo uporabljamo za razne tantrične daritve. Božanstva, razne jogini in drugi “člani” pithe, ki jih sadhak prikliče vase, so pogosto upodobljeni, ko pijejo iz kapal patre, zato na tem nivoju sadhak osnuje integriteto s temi energijami. Še več, v lobanji se nahajajo višji energijski centri ter je notranje subtilno prebivališče srditih energij mnogih išta devat. Tudi amrita (“nektar”) izvira iz lobanje in nasit (odreši) razne energije. Tantrične daritve iz kapale so pogosto darovane in sprejete kot amrita. Beli bindu se nahaja na vrhu lobanje in ko se rdeči bindu dvigne in spoji z belim, se združita z amrito, kar imenujemo kaula amrita. Ta proces je lahko v obliki jogijske sadhane ali pa lahko poteka po načelih kaula tantre, ki je ezoterična vidja. Za popolne racionaliste (materialiste): tekoča daritev iz lobanje je lahko povezana tudi s hormonskimi aspekti višjih centrov. Razumska razlaga je lahko tudi, da kapala (in pitje iz nje) služi kot nenehen opomin minljivosti oblike in identitete. Opominjanje na umrljivost je lahko neusmiljeno rezilo transcendentne modrosti. Tantrični proces pravzaprav ni nič drugega kot smrt in preporod in oseba, ki lahko istočasno umre in se ponovno rodi, se imenuje kaula.

Najvišji pomen kapalike je prevzemanje trpljenja drugih nase. Taka oseba je kapalika v najvišjem pomenu te besede ter hkrati utelešeni Bhairava.

Brez guruja in mantre ni tantre. Mantra je temeljnega pomena za tantrično delo. Glavna sadhakova mantra se imenuje mula mantra, ta pa spadajo v skupino bidža manter. Bidža mantra je “semenska” mantra ali “semenski” zvok, ki predstavlja vibracijsko resonanco božanstva. Kot take bidža mantre nimajo pomena, saj njihov zvok je “pomen”. Bidža mantre morajo izvirati iz tradicije, zato da dobimo “dobra” semena. Ta semena s pomočjo sadhane vzgajamo, da zrastejo v božanstvo (v obliki sadhaka). Če uničimo notranja semena nevednosti in gojimo semena realiziranega izraza, je to tantrična alkimija. Če ne uničimo semen nevednosti, medtem ko gojimo semena Zmage, lahko postanemo demoni (megalomani). Bidža manter ne smemo izgovarjati zunaj tradicije ali pa jih lahkomiselno govoriti v javnosti. Pred dikšo lahko ponavljamo pranam mantre in/ali se očistimo s pomočjo meditacije.

“Kundalini tantra” ali “kundalini joga” ne obstaja, razen za ljudi, ki drugim prodajajo takšne očarljive ideje. Obstajata le tantra in joga, a ti dve poti sta si različni. Kundalini se lahko pojavlja v različnih tradicijah, vendar je zunaj njihovih praks neuporaben koncept. Ljudem je všeč ideja kundalinija, ker ga dojemajo kot neko “zunanjo” silo (čeprav se nahaja v vaši riti), s pomočjo katere lahko zadenejo dobitek na kozmični loteriji. S kundalinijem ne moremo upravljati neposredno, zato mu tradicionalna tantra in joga ne posvečata veliko neposredne pozornosti. Zamisli o kundaliniju utegnejo biti nadležne, ker skoraj vsi lahko načnejo pogovor o njem in si domišljajo, da govorijo o nečem globokem.

V tantrični vidji zavzamemo mudro najvišjega načela in nato “tam” resoniramo. Tedaj se razne subtilne ali psihofizične energije združijo v harmonijo (ali pa se ne, saj je pri najvišjem načelu to komaj pomembno). Na tej točki se lahko pojavi izkušnja kundalinija, ki je lahko koristna (ne le kot izkušnja). Na jogijski poti se s subtilnimi psihofizičnimi energijami ukvarjamo bolj neposredno in jih skušano naravnati v skladu z najvišjim načelom. Ko govorim o jogi, mislim na pravo jogo, ne na skomercializirano različico raztegovanja v pajkicah. (Joga pomeni izvajanje sadhan asane, pranajame, bandhe, mudre, krije itd.) Za jogijsko pot je značilen pristop “od spodaj navzgor”, za tantro pa “od zgoraj navzdol”. Seveda najdemo elemente joge tudi v tantri, in obratno, vendar očitno ljudje ne razumejo, da se ti dve poti med sabo razlikujeta. V tibetanski tantrični tradiciji (vadžrajana) obstaja izraz, ki označuje kdaj se “jogijski” procesi (subtilne psihofizične energije) skladajo s “tantričnimi” procesi (utelešenje ište v “jazu”). Temu pravijo “stopnja dovršenosti”. V kaula tradiciji nismo tako spretni v definicijah in razvrščanju stvari, vendar je ta oznaka gotovo primerna tudi za nas.

Obstajajo cele tantre, ki sploh ne omenjajo kundalinija. Obstaja veliko dokazov, da je kundalini relativno nov pojem (njegova pretirana priljubljenost je zagotovo nova). Kakorkoli že, brez dejanskega tantričnega ali jogijskega dela je vsakršno debatiranje o kundaliniju brez pomena. Tudi če zadenete na kozmični loteriji, potrebujete “bančni račun” kamor položite ta “denar”.

Morate biti resnično odkriti sami s sabo in se vprašati, kaj želite in kaj je za vas pomembno. Ko vam je to jasno, bodo tudi stvari, ki jim boste dali prednost, to odražale. Tako velika življenjska priložnost nam je bila dana, da lahko razmišljamo o velikih vprašanjih in še večja priložnost, da se lahko trudimo živeti v skladu z najglobljo modrostjo. Življenje je kratko, zato ne zapravljajte priložnosti in časa. Življenje je tako čudovito, če ga živimo iz srca in okušamo njegove globine. Vsak trenutek skriva veliko potenciala. Le kaj lahko izgubimo?

Mogoče se izboljša ali pa tudi ne, vendar je način s katerim se odzivamo na situacije gotovo drugačen kot prej. Zreli sadhaki dojemajo težke situacije kot izzive in so hvaležni zanje, ker so to zanje priložnosti, da zasijejo in sami sebe globlje spoznajo, to pa jih blagoslovi s samozaupanjem. Dojemanje naše narave kot sat-čit-ananda (»resnica, zavest, blaženost«) je temelj zadovoljstva, ki obarva zaznave. Boljše je biti zadovoljen in srečen v trenutni situaciji, kot pa biti nesrečen v novi ali »boljši« situaciji. To se lahko nadaljuje v nedogled. Ko oseba dobi službo, si najde partnerja ali nekaj drugega, kar si želi, se pojavi novo hotenje ali pa popolno razočaranje zaradi spoznanja, da nobena materialna stvar ne zagotavlja sreče. Če živimo v blaženosti poosebljenega hrepenenja (Šakti) in modrosti, pa so vse objektivne življenjske oblike mudre velike resničnosti.

Da, vendar moramo biti najprej pripravljeni zapustiti dnevno sobo ali pa vstati iz kavča. To pomeni, da je pogosto potrebno neko dejanje. Pogosto lahko srečamo ljudi, ki izražajo iskrenost in globoko zanimanje, vendar nikoli nič ne naredijo v tej smeri. Včasih so za prvi korak potrebna drzna dejanja (in premagovanje ovir, ki jih taka dejanja prinesejo s sabo). Ljudje, ki se zadovoljijo le z zanimanjem, zapravijo številna življenja, ker nikoli ne naredijo prvega koraka v sebi ali pa ker ne izkoristijo ponujenih priložnosti.

Pogosto je težko razbrati ali je nekdo guru, ker zato potrebujemo določen nivo zavedanja. Ni se dobro zanašati na običajna znamenja ali stereotipe o tem, kako naj bi guru izgledal ali zvenel. Pravzaprav je dober razlog za skepso, če se oseba nenehno obnaša v skladu z duhovnim ali gurujevskim stereotipom. To lahko pomeni, da se taka oseba zaveda zunanjega videza, da se trudi ohranjati samozavedanje ter da je prekomerno samorefleksivna—to pa so lastnosti, ki se ne skladajo z realizacijo in njenim prostim izražanjem. Pogosto pravijo, da bi morali biti pri odločanju za sodelovanje z gurujem pozorni na to, pri kateri osebi najdemo notranji mir. V določeni meri je to dober pokazatelj, vendar je (pravi) guru včasih lahko tudi grožnja ali dražilo za osebnost ali ego. Ni potrebno, da je guru prijeten; njegov namen ni, da nas s prijaznostjo zaziblje nazaj v otopelost, temveč da nas prebudi. Lahko nam celo vzbuja klavstrofobične občutke ali preteč občutek zaradi katerega bi najraje zbežali. Moramo znati ločevati, kateri odzivi izvirajo iz nezdružljivosti z gurujem in kateri izvirajo iz strahu pred sozvočjem (in njegovimi potenciali) z gurujem. Konec koncev, sodelovati moramo z ljudmi, s katerimi čutimo srčno vez.

Potrebna sta le iskrenost in odprtost. Kandidat mora pokazati srčnost in sozvočje, ne grabežljivost in odnos: »Kaj bom dobil?« Če pristopite s skromnostjo odprtega uma, boste tako tudi sprejeti, to pa je tudi temelj pravega srčnega odnosa. Ta vrsta odnosa je edinstvena in omogoča neskončen razcvet in potenciale. Tisti, ki si želijo bolj intenzivnih sadhan, morajo pred nadaljevanjem opraviti minimalne kvalifikacije in pokazati predanost.

Iniciacija je prenos in posaditev semena, je »vpeljava« in seznanitev s svojo naravo; iniciacija je šaktipat. Poleg svečane začetne posvetitve, vsak trenutek in srečanje v življenju nudita priložnost za veliko iniciacijo.

Devato razumemo kot našo razsvetljeno obliko ali manifestacijo. Sadhano izvajamo kot božanstvo in delujemo v sozvočju s tem. Pitha je sveti prostor, ki je hkrati posameznikovo notranje okolje, ko oseba dobi integriteto, pa postane živi prostor (v »zunanjem« okolju). V tantričnem jeziku samsaro preobrazimo v mukto (ali samsaro v nirvano) in živimo v neločljivi združitvi. Išta in pitha (ali mandala, ki postane naše življenje) sta voz te modrosti in njene velike čiste oblike.

Učenci na tej poti se z vidjo običajno seznanijo preko dela s Kali/Mahakaali in njeno pitho (svetim prostorom). Tudi Kamakhja je pomembna devi, zato je za nas njena vidja še posebej dragocena. Delamo še z drugimi vidjami, vendar menimo, da mora biti posameznik stabilen in najprej doseči določen nivo sozvočja v eni vidji, preden se loti dodajanja drugih elementov. Začetniki so nagnjeni k temu, da jih različni aspekti zmotijo, zato je bolje, da se globoko poglobijo in dosledno delujejo v eni smeri.

Za sadhaka so te energije živa resničnost, ki se manifestira v skladu s sadhakovo življenjsko silo. Zaradi tega je skrčenje teh najvišjih izrazov posameznikove prave narave na nekaj kratkih opisov in stavkov zelo plehko. Vrh tega to pogosto vodi do preoblikovanja teh izrazov v arhetipe (antropo/egocentrične) ali v neodvisne entitete; oba pogleda sta pomanjkljiva. Tudi vi bi se počutili čudno, če bi morali sebe ali prijatelja opisati v nekaj stavkih ali z nekaj domenjenimi simboli. To je zato, ker poznamo pravo globino, subtilnost in edinstvenost življenja. Še bolj pa to drži pri globoki intimnosti z ljubljenim božanstvom—to je edinstvena intimnost, ki preko nedualistične ljubezni postane še bolj brezprimerna, ko se izrazi. V tem odnosu je toliko potenciala, da ga ne bi smeli omejevati s pričakovanji, temveč ga užiti surovega. Zakaj preprosto ne odprete svojega srca in iskreno ne prosite, da se božanstvo razkrije, če želite spoznati njegov »pomen«? To je veliko bolj smiseln pristop in če se ga lotite iskreno, boste gotovo dobili »odgovor«.

V najvišjem smislu je kaula čakra krog tantričnih božanstev, kjer so sadhaki njihove žive manifestacije. V bolj splošnem pomenu kaula čakra predstavlja skupino ali družino sadhakov v določeni tradiciji ali toku modrosti. Čakra (tako kot sangha ) je za sadhaka vir moči in navdiha, kjer kolektivni tok discipline in iskrenosti povzdigne vse udeležence.

Tekom leta je kar nekaj priložnosti za skupinska srečanja, kot tudi za razne programe. Začeli smo z vsakoletno tradicijo izvajanja skupinske sadhane na raznih svetih krajih v Indiji. Za sadhake naše čakre obstaja tudi spletna skupnost. V čakri vlada aktivno vzdušje in je mnogo priložnosti za sodelovanje.

Ljudje me to pogosto vprašajo, ker želijo, da jim dam kakšno sadhano ali mantro. Vendar je najboljše, da pred iniciacijo gojite iskrenost in odprtost, ker vam bo to omogočilo kar najbolje izkoristiti ponujeno priložnost. Dobro je tudi razmišljati o smrti in minljivosti, saj je to lastnost iskrenega sadhaka, ker na ta način ne cenite le minljive narave osebnosti, temveč tudi omejen čas, ki ga imate, zato razumete nujo klica srca. Lahko se tudi usedete in vadite odpiranje srca. Na ta način se boste odprli vaši sočutni naravi in razumeli pravilen pogled, ki je predpogoj za vstop v vidjo. Na koncu je dobro opraviti invokacijo Ganapatija in nato bivati v tej mili prisotnosti; to bo odstranilo ovire na vaši poti in vam omogočilo, da jo izkusite popolnoma.

Obstaja več prevodov tantričnih besedil, kot so na primer Kularnava in Mahanirvana. To so večinoma praktična besedila, ki zahtevajo predhodno iniciacijo preko ustne tradicije, vendar branje teh tanter lahko nudi vpogled v strukturo in veličino te poti. Abhinavaguptova Tantraloka, kot tudi Mantra mahodadhih, sta dobra vira, ki vam lahko pomagata pri razumevanju procesa tradicionalne sadhane. Tudi nekatere knjige iz vadžrajanske tradicije so lahko uporabne na mestih, kjer se različni pogledi in strukture skladajo s kaula dharmo. Veliko knjig advaita tradicije in drugih nedualističnih šol vam lahko dajo misliti. Za tantrike in za šakta šolo je pomembno besedilo Devi mahatmjam (imenuje se tudi Durga saptašati ali Čandi path), ker vsebuje zgodbo o zmagi devi nad demonskimi silami. To je, v najglobljem pomenu, zgodba notranjega potovanja sadhaka, ki dela z devi, hkrati pa je temelj številnih ezoteričnih korenin. Branje je lahko pomemben del začetnega razumevanja, sozvočja in navdiha, vendar ne more biti nadomestek za vitalno prakso v živi tradiciji. Pojmi lahko služijo kot semena, prava pot pa izvira iz srca.

Mi izviramo iz šakta duhovnega toka; v tem toku je nošenje rdeče tradicija, saj je rdeča barva povezana s Šakti. Rdeča predstavlja čilost, vitalnost, energijo, strast—te elemente vešči tantriki uporabljajo pri svojih sadhanah. Ko posameznik doseže določen nivo mojstrstva in opravi aghora sadhano, dobi črna oblačila. Črna vsebuje vse druge barve (šakti) ter je hkrati onstran njih, zato lahko sadhak vstopi v različne tokove šakti (stvarstvo, strast itd.) in kljub temu ostane čist in nedotaknjen. Nekdo je aghorija vprašal, zakaj nosi črno barvo in možak mu je je odgovoril: »Zato ker v sebi zadržujem vso svetlobo.« To je čudovit odgovor; tako kot ogromna črna luknja v vesolju vsebuje svetlobo zaradi izjemno močne gravitacijske (beri: ljubezen, modrost …) sile. Nošenje črne barve v tej tradiciji nima nobenega opravka s »črno magijo« ali slabimi namerami. Naš smisel življenja je duhovno prebujenje vseh.

Za tantrike in za šakte so vsi kraji, znani kot »šakti pitha«, sveti. Legenda o šakti pithi uči, da so kosi telesa bginje padli na zemljo in ustvarili sveta mesta. Glavno od teh mest se imenuje Kamakhja pitha, kjer se nahaja spolni organ (joni) boginje, zato je najbolj cenjeno v naši tradiciji, hkrati pa je tudi glavni vir Šakti ter vključuje vse druge pithe in oblike. V tem toku so pomembni tudi božanski kraji Šive. Ko izkusimo element modrosti, se nam razkrije in odpre celoten panteon. Kremacijska pokopališča imajo v čakri posebno mesto (kot pitha) in so pomembna za tantrične sadhane. Ta pomen, ki sicer vključuje temeljne nauke, kot je minljivost, je veliko globlji pojav, ki se dotika ezoteričnega jedra te vidje. Pitha predstavlja križišče, vendar ni ključnega pomena le za devate, ki jih sadhaki predstavljajo ali utelešajo, temveč je obenem tudi mikrokozmos tantričnega procesa, kjer sadhak umre (kot posameznik) in se istočasno ponovno rodi (kot išta). Ti kraji so šakti pitha (energijski prostor) v pravem pomenu in na teh mestih se nahajajo mnogi nivoji globine.