Kaula Tantra

Tradicionalna tantriČna vidja

Temelj tantre

"Kaula se zaradi surovih in nepojmljivih energij, ki jih asimilira, lahko pogosto obnaša nenavadno. Sodeč po besedilih tanter se kaula lahko obnaša kot otrok, duh, demon, norec ali pa je neodziven kot kamen."

Izvor tantre je nedualistično bistvo, od koder se rodi v pojavno obliko. Besedo “tantra” pogosto prevajajo kot “tkati” in sadhak tke prvobitno resničnost z pojavnim izrazom svoje biti. Zato bi morali na išto gledati kot na “jaz”, na pitho kot na osebni prostor in na razširjen izraz/okolje. Mantra je seme (bidža) tistega, kar nekdo vzgoji v pojavno obliko, hkrati pa je tudi subtilna vibracija te resničnosti. Oblika jantre je oblika osebe – tako na subtilen kot na “posveten” način.

Da smo lahko iskreni pri teh stvareh, moramo imeti nedualistično modrost ali pa imeti dovolj vpogleda vanjo, da bo tantričen proces služil poglabljanju te modrosti. Človeka kot individualno bitje s privlačnostjo, navezanostjo itd. moramo jasno videti, da lahko Pravi temeljni aspekti človekove Resnične Biti postanejo očitni. Naravo božanstev moramo dojemati skozi lečo lastne temeljne narave. Iz tega gledišča predstavljajo čisti izraz prvobitne resničnosti in jih ne moremo preprosto zreducirati na arhetipe. Da te energije prikažejo svoje rupe v “razumljivi” ali človeški obliki je rezultat veščih metod, ne pa le plod nekakšne kolektivne domišljije ega.

Temelj tantre je minljivost, kar je hkrati tudi edini obstoječ temelj, ki obstaja. Kakršnakoli stalnost (beseda tantra lahko pomeni tudi “nepretrganost”) je le nepretrganost bistva minljivosti (ki jo uteleša išta). Sadhak na pot prinese Smrt, nato pa še Življenje. Smrt predstavlja smrt osebe, kar se v tantrični sadhani pojavlja v obliki obreda, življenje pa privre na dan v obliki čiste manifestirane lastnosti. Om je v prvobitni obliki in v vseh pojavnih oblikah zastopan v semenih mula mantre…

Prana iha prana… dživah iha sthitah,.. savendrijani

ter

…vag manstvakčakshuh šrotra ghrana prana ihagatja sukham čiram tištantu svaha.

To pomeni, da je zavedanje energija tega življenja, da je zavest, ki se izraža “individualno” skozi vsa dejanja, vse organe in načine delovanja. To predstavlja prano pratišto (osnovanje življenja), ki v tantričnem leksikonu ni le pomemben “obred”, temveč mora biti intuitivna resničnost, ki jo sadhak živi.

Brez tantričnih temeljev, ki smo jih definirali, bi bilo naše delovanje bolj podobno bhakti, četudi bi bilo delo po naravi “tantrično”. Pravo delo in dejanja kaule niso lahko razumljiva, saj jim ta dejanja pogosto ni mogoče pripisati na običajne načine. Kaula se zaradi surovih in nepojmljivih energij, ki jih asimilira, lahko pogosto obnaša nenavadno. Sodeč po besedilih tanter se kaula lahko obnaša kot otrok, duh, demon, norec ali pa je neodziven kot kamen. Te “divje” lastnosti se večinoma bolj skladajo z energijskimi resničnostmi kot pa s preprostimi vedenjskimi oblikami. Naša linija izvira iz kšep (kšepa pomeni “božanska norost”), ki morda ni v skladu z družbenimi normami ali z “dogovorjeno resničnostjo”, a se zato sklada z najvišjimi načeli. Na teh najvišjih načelih počiva “predanost” kaule, zato kaulo, ki živi to Resnico, ne skrbi za nepomembnosti in malenkostna “čustva”. Ta “norost” ne služi le notranji biti, temveč je hkrati izraz veščih metod (čeprav se izraža spontano), ko deluje na okolico. Nekatere ljudi privlači “divjosti” in “nora modrost” kaule ali aghore in želijo posnemati ti dve tradiciji, ne da bi pred tem pravilno ponotranjili načela delovanja. To pomeni delati v napačnem vrstnem redu in postavljati manifestacijo ište na drugo mesto v prid banalnemu vdajanju v “razpuščenost” ali “izražanje samega sebe” itd.

Tantrična pot je živa in dinamična, zato je ne moremo zlahka zreducirati na semantične koncepte, ne glede na to kako domiselni so. Na to pot moramo stopiti s pomočjo živega in dinamičnega sredstva, saj se učenje izraža v enaki (pogosto pa v večji) meri v dinamični lastnosti, ki je utelešena v tantričnem guruju, kot v učenjih iz svetih besedil. Navsezadnje je srž tantre “to, kar oseba je” in ne “to, kar nekdo govori ali dela”. Temeljno bistvo “spoštovanja” v tantričnem svetu je Zavedanje in Moč in tisti, ki imajo oči, lahko “vidijo” te stvari. To je golo bistvo tantre; ne moremo se skrivati za lepim govoričenjem, domiselno semantiko, niti za tantra šastrami, kot tudi ne za samimi učenji. Odveč je reči, da kaula tantra nima nobene zveze z kičem, ki se dandanes prodaja kot “tantra”. V najvišjem smislu je iskrenost temelj, pot in oklep. Iskrenost je najgloblje hrepenenje vašega srca, ko ste na smrtni postelji in ni nikogar zraven (ter notranji/umski pogovor, ki ustvarja samopodobo, ki ni nikomur odgovorna). Če vam ta iskrenost narekuje, da se razgalite pred tem, kar je (brez pogojenosti) in vzamete to resničnost (v obliki energijskega izraza) kot pulz vaše biti, potem je kaula tantra primerna za vas.

Džai Ma!