Kaula Tantra

Tradicionalna tantriČna vidja

Spol v tantri

"Odnos med moškim in žensko je lahko v veliko oporo na tantrični poti. Partner je vir moči in navdiha, s tem si oba izmenjata velik "dar". Dobre lastnosti obeh partnerjev se ojačajo, slabosti pa se zmanjšajo. Par, ki skupaj sedi pri tantričnem ritualu je močna in radikalno globokoumna krija."

Ženske so dobre tantrike in so že po naravi primerne za to pot. To še posebej drži za šakte, ker so ženske utelešenje Šakti. Tantra marga se ukvarja z utelešenimi lastnostmi manifestiranega obstoja, zato lahko ženske uporabijo svoje moči in naravna nagnjenja v duhovno korist. Številne duhovne poti se trudijo potlačiti ženske energije v prid bolj “trdnemu”, hladnemu in brezstrastnemu pristopu. Slednje lastnosti sicer morajo biti prisotne v sadhakih obeh spolov, vendar strogo podrejanje tem načelom pogosto deluje proti sadhaku. Iz tantrične perspektive je mehkoba, vročina in strast ženske energije velik vir moči in potencialno sredstvo odrešitve. Pri vsaki energijski “obliki” se trudimo izraziti razsvetljen aspekt te energije in se ne zadovoljimo z energijo v omejenem in trdnem vzorcu. Ženska, ki vase privabi navzočnost Boginje in dovoli, da se naravna energija prilagodi tej navzočnosti, lahko kmalu postane izurjena tantrika.

Eden izmed problemov na zahodu je upodabljanje tradicije Boginje na način, kjer Devi služi  ojačanju “konceptov” ženskosti in ne kot katalizator prave notranje moči. To pomeni krepitev identitete. Ne zanikam koristnosti samorasti, ojačanja samozaupanja in opolnomočenja žensk, vendar s tem omejenim pristopom zgrešimo vir moči in odrešitve. Le redko se poslužujem načina pisanja, ki opisuje kaj božanstvo “pomeni” ali kaj ta energija izraža. Eden izmed razlogov je, da takšne debate vnesejo element “neresničnosti” v določeno navzočnost in jo preoblikujejo v logično razložen (in antropocentričen) arhetip. Še več, konceptualizacija določene energije omeji njeno izražanje ali to, kar smo “voljni” sprejeti. Želim reči, da bi morala ženska dovoliti Boginji, da opolnomoči Boginjo (v ženski sadhaki), ne pa da išče neko individualizirano (omejeno na spol) opolnomočenje. Kdor dovoli, da izkušnja navda pojmovanje, ne omejuje samega sebe.

Tantra dopušča izražanje tako moških kot tudi ženskih energij. Okrog izraza “moška energija” je nekaj zmede, saj je v večji meri oksimoron. Energija je Šakti (žensko načelo), zato je glavna razlika le v energijskem “filtru”. Včasih tantrična pot ženske odvrača, ker vidijo kako jo izvajajo moški in sklepajo, da zahteva veliko “moške” energije (drznost, grobost, agresivnost itd.). Ne razumejo pa, da isti princip, ki “dovoljuje” moškim sadhakom koristenje teh lastnosti, “dovoljuje” tudi rabo ženskih lastnosti. Zato moški način ni nikakršen “model” za to, kako se bo izražala pot ženskih sadhak. Pravzaprav, kakršenkoli način izražanja ni zgled za druge potencialne sadhake, ne glede na spol.

V Indiji se zelo malo žensk opredeli kot tantrike. Ta pot je v nekaterih pogledih pri moških stigmatizirana, pri ženskah pa še toliko bolj. Mnoge ženske, ki sem jih spoznal in so intimno povezane s tantro, ne uporabljajo tega izraza. Mnoge se pretvarjajo, da so bhakte, druge pa se  predstavljajo kot bhore (bhor, “ženska, ki jo obsede Boginja”). Tudi na zahodu so nekatere ženske zaskrbljene zaradi nekaterih aspektov tantrične poti. Ne skrbi jih stigmatizacija, temveč to, da bi morali prisostvovati pri obredih, ki bi bili zanje neprijetni. Naj bo popolnoma jasno, da ženske sadhake NIKOLI ne silimo v stvari, ki jih ne želijo. Treba je pojasniti tudi, da so ženske popolnoma sposobne biti tantrične sadhake, ne da bi bile hkrati še Bhairavi/Šakti (imele odnose z moškim tantrikom). Biti ženska tantrika in biti Bhairavi sta dve različni stvari. Ženske tantrike, ki imajo odnose z moškimi, to počnejo po lastni volji; v to jih ne sili nihče drug. Izvajanje obredov z moškimi ali ženskami ni zahteva tantre, zato mnogi sadhaki napredujejo brez tovrstnih ritualov. Dokler pravilno ne ponotranjite mudre notranje združitve, bosta kateremukoli obredu združitve manjkala smoter in moč.

Tako moški kot tudi ženske imajo v sebi lastnosti Šive in Šakti, razlikujemo se le v prevladovanju določenega aspekta. Sadhak mora s tema načeloma doseči notranje soglasje (združitev). “Umetnost” tantre je ustvariti pravilno spojitev teh resonančnih aspektov. Tako kot pri kitari, tudi tukaj združitev predstavlja pravilno uglašeno “struno”; tankočutno “prilagajanje” napetosti in ohlapnosti je utelešen izraz te mudre. V tej združitvi se nahaja več muder. Ena izmed njih je lahko Šakti spojena s Šivo, druga je Šiva spojen s Šakti ali spojitev v eno celoto. Pri teh “držah” se ne smemo omejevati na telesni spol. Šakti je perspektiva energije, medtem ko Šiva predstavlja nediferencirano zavest. Meditativni pogled osvobojene Šakti pravi: “Jaz sem VSE,” osvobojeni pogled Šiva pa pravi: “Sem nedotaknjen in nič od tega.” Istočasna introspektivna realizacija teh dveh pogledov je stvar neizmerne lepote.

Odnos med moškim in žensko je lahko v veliko oporo na tantrični poti. Partner je vir moči in navdiha, s tem si oba izmenjata velik “dar”. Dobre lastnosti obeh partnerjev se ojačajo, slabosti pa se zmanjšajo. Par, ki skupaj sedi pri tantričnem ritualu je močna in radikalno globokoumna krija. Partnersko razmerje mora vedno služiti obema partnerjema, saj drugače vodi v zagrenjenost. Ženska bi moškemu morala nuditi energijo in moč, on pa bi ji moral dajati zavedanje in jasnost. To so vzajemna darila (v duhu) razmerja. V pop kulturi (ki mogoče temelji na dejstvih današnjega časa), je razmerje prikazano kot nasprotje prej povedanega. Ženska moškega oropa energije, zato postane plašen in šibek (izgubi zaupanje). Medtem ženska postane nezadovoljna, podivjana in brez cilja; to pomeni, da ne doseže miru ali “trdnosti” zavedanja). V dobrem razmerju si partnerja prej omenjene, osvobojene perspektive delita in jih asimilirata v razsvetljeno razmerje. Sadhaka lahko drug drugemu pomagata rasti – medtem ko razmerje pomaga pri realizaciji “spopolnitve”, hkrati postane “popolnost”, ki odraža kot ENO. (To pomeni, da pri tej realizaciji ne pride do odvisnosti, ker perspektiva postane cela v vsakemu partnerju posebej)

V pravi zvezi partner vidi božanske lastnosti v drugem partnerju. Ženska v moškem vidi Šivo, moški pa v ženski vidi Šakti. Za tantrike to postane resničnost (s pomočjo sadhane in volje), življenje pa je njen božanski izraz. Če vas nekdo dojema na božanski (pravi) način, ima to velik vpliv na samopodobo. Če mi ne verjamete, prosim opazujte, kako se počutite po tem, ko ste bili v družbi ljudi, ki o vas nimajo dobrega mnenja (ali ki imajo o vas mnenje, ki se ne sklada s tem kar ste), za razliko od druženja z ljudmi, ki vas cenijo (imajo razsvetljeno “mnenje”). Če nekdo udejanja neko načelo, druga “zavest” (oseba) pa to načelo popolnoma priznava, se “pogled” hitro otrdi. Sadhaki lahko božanski pogled udejanjijo in na svojem partnerju izvedejo pudžo Devate.

Tantrični guruji radi delajo z ženskami, ker so umsko bolj prožne. Ženske je lahko premakniti, največji izziv pa jih je utrditi in ozemljiti tja, kamor smo jih premaknili. Če niso trdne, postanejo “vesoljski kadeti” in njihova božanska energija nima usmeritve in nadzora. Moški imajo ogromen zid imenovan “PONOS”, okrog katerega mora učitelj nekako priti. Za moške je izziv odpreti se in razrahljati prijem samopomembnosti. Pri obeh spolih lahko izzive posplošimo: pri moških je to ponos, pri ženskah pa muhavost (seveda so lahko tudi moški muhavi in ženske ponosne). Ko jih osvobodimo, ti izzivi postanejo posameznikove dobre lastnosti, ker se odražajo iz perspektive Šive in Šakti. Šakti je vpletena v manifestacijo (JE manifestacija), zato so ženske bolj vpletene. Ko je prisotna še nevednost, lahko to vodi do muhavosti. Šive se manifestacija ne dotakne (je ravnodušen), a ko je prisotna nevednost, to lahko pripelje do arogantnosti in samopomembnosti. Ko je pogled Šakti osvobojen (ko vidi onstran omadeževanega, nevednega pogleda), ta pogled JE manifestirana lastnost (namesto, da je le vpletena v svet), ki se odraža kot Enost, brezpogojna ljubezen in sočutje. Ko je osvobojen pogled Šive, ta pogled postane “božanski ponos”, ki je resnično ravnodušen in vse dojema s tem velikim Zavedanjem.

V povezavi z navezanostjo ali energijskimi vzorci je tantrična pot optimistična. To je zato, ker na tej poti vse razumemo kot energijo (ali potencialno osvobojeno energijo). Mi, ljudje (v naši nevednosti in navezanosti) obarvamo energijo. Pot od ljudi ne zahteva, da postanejo nekaj, kar že niso prej bili (v “resničnem” smislu), osvobojena energija (ne glede na to, kako je definirana) pa postane gorivo te poti. Na mnogih duhovnih poteh se od posameznika zahteva, da izvaja prakse, ki krotijo prevladujoče osebnostne lastnosti, zato oseba deluje nasproti svoji energijskim vzorcem. To je varna pot, ki proizvede uravnovešene ljudi. V tantričnem vira pristopu pa se neposredno posvetimo glavnim osebnostnim značilnostim in energijskim vzorcem in jih preobrazimo.

V moškem se nahaja izrazito beli bindu, v ženski pa rdeči bindu. Naj se semena zmešajo, združijo in se dvignejo v veliki blaženosti in svobodi. Vi ste Šiva in Šakti. Ste onstran moškega in ženske. Ste moški ali ženska. Ali ni to čudovito?!

Džai Ma!