Kaula Tantra

Tradicionalna tantriČna vidja

Pitha

"Obstajajo različni načini razumevanja in dojemanja pithe, saj se navezuje na obliko, v kateri se manifestira v sadhaku. Če pomislimo nase, vidimo, da nas obkrožajo določeni elementi."

Pitha je piedestal in prostor ali (vibracijsko) okolje Devate, ki je pravzaprav celo vesolje. Sadhak s pomočjo sozvočja napravi pitho za njegovo vesolje, ki se nahaja tako znotraj preko mikrokozmosa, kot tudi zunaj v obliki okolja okrog njega.Ko opazujemo jantro, vidimo različne strukture, ki so odvisne od tega, kar predstavljajo. V jantri je vrojena pitha, kjer se energijske manifestacije nahajajo v zunanjih plasteh. Sadhak, ki svojo obliko (v širšem smislu) utrdi v obliki jantre (inštrumenta), lahko nato manifestira pitho. Središče ali srce pithe je išta devata, mula mantra pa je točka sozvočja znotraj biti pithe. Če prodremo v ali resoniramo z bitjo ali centrom pithe, so na mnogo načinov vsi energijski elementi naravno prisotni. Če je središče pithe srce, s prepoznavanjem teh okoliških energijskih elementov lahko vidimo tudi različne veje. Če pogledamo (snovno) jantro, lahko vidimo, da iz centra običajno izhajajo določeni koti (trikotniki), cvetni listi, koti šesterokotnika, okoliški prostor, vrata itd. Na teh mestih se nahajajo različni elementi pithe, kot so določene šakti, oblike bhairave in podobno. Tantrični sadhak lahko to okolje manifestira v sebi in v svojem življenju.

Obstajajo različni načini razumevanja in dojemanja pithe, saj se navezuje na obliko, v kateri se manifestira v sadhaku. Če pomislimo nase, vidimo, da nas obkrožajo določeni elementi. Na primer: če nekdo pride v našo družbo, bo vstopil tudi v družbo tistih, ki nas obkrožajo (kot so družina, prijatelji itd.). Enako je, ko se povežemo z devato, saj so tudi tu prisotni okoliški elementi. Seveda je to zelo grob primer, ker so med spojitvijo ali preobrazbo v išta devato okoliške energije niso ločene, temveč so bolj podobne nekakšni auri. Po drugi strani pa je to zelo prikladen primer, saj so pogosto ljudje, ki nas obkrožajo, resonančni odsev ter na ta način tudi naša aura (ali projekcija) tega, kar smo. Še več, ko smo resnično v sozvočju z Devato in pitho, potem ni več ločenosti od našega »zunanjega« okolja. Ta realizacija je dveh vrst, in sicer v obliki podtoka, pojavi pa so njegovi znaki ali mudre, ali pa je v obliki čiste vizije, ki jo dobesedno zaznavamo (ne kot »vizualizacijo«).

Preden je naše dojemanje dovolj globoko, da vpliva na »zunanje« okolje, moramo najprej ponotranjiti Devato in pitho v naši biti. Vrh tega se naše prirojene pithe, ki se nahajajo v subtilnih kanalih in v binduju, harmonizirajo in s tem okrepijo notranjo pitho (in jo nasitijo = napravijo blaženo). Čeprav sadhak ne dojema okoliške energije kot ločene od bistva išta devate (ali prave narave), lahko zrel sadhak še vedno prepozna in se igra z edinstvenostjo raznih manifestacij brez strahu ali izgube pravega dojemanja. Iti onstran nedualizma pomeni, da smo neustrašni v njegovem razumevanju in zato ne potrebujemo logičnega zagotavljanja, na ta način pa imamo proste roke, da raziskujemo tankočutnost edinstvenosti.

Mnogo ljudi je verjetno seznanjenih z besedo pitha, saj se navezuje na svete kraje (kot so šakti pithe, šiva pithe itd.). Ti kraji ponujajo priložnosti za povezovanje; če smo odprti in dojemljivi, pa imamo priložnost za spoznanje in asimilacijo. Ta tankočutna okolja romarja ganejo na nežne načine (četudi se tega ne zavedajo) in zasadijo semena prihodnjih blagoslovov. Podobno je, ko oseba postane pitha in ima s tem vpliv na ostale okrog njega (ali na tiste, ki stopijo v njegovo bližino). Neposreden vpliv je veliko bolj pristen in pomemben kot pa vsiljevanje konceptov ali besed. Utelešati pitho pomeni biti spontan hodeči blagoslov za celotno okolico, saj okolici ne preostane drugega kot da se pithi prilagodi. Kdor ima veliko moč, lahko vstopi v bližino nekoga »drugega« ter se celo sprejme ali se uskladi z njihovo obliko, koncepti in načini, vendar le-te v pithi preoblikuje v mudre osvoboditve. (To je v praksi resnično globoko in vešče dejanje, ki lahko izvira le iz najbolj plemenitih nazorov.)