Kaula Tantra

Tradicionalna tantriČna vidja

ādyā kālikādevyāḥ śatanāma stotram

Pesem stotih imen Kali

śrīsadāśiva uvāca
Spoštovana večna zavest brezmejne dobrote je rekla:

śṛṇu devi jagadvandye stotrametadanuttamam
paṭhanāt śravaṇādyasya sarvasiddhīśvaro bhavet

Prisluhni, o Boginja, ki te časti ves svet, tej najbolj vzvišeni pesmi med pesmimi, ki postane najvišji Gospod vseh dosežkov, ko jo recitiramo ali ji prisluhnemo. [1]

asaubhāgyapraśamanam sukhasampadvivarddanam
akālamṛtyuharaṇaṃ sarvāpadvinivāraṇam

Pesem odstrani nesrečo, podeli uteho in blagostanje, nas obvaruje pred prerano smrtjo ter izniči vse ovire. [2]

śrīmadādyākālikāyāḥ sukhasānnidhakāraṇam
stavasyāsya prasādena tripurārirahaṃ śive

Spoštovana najodličnejša Boginja, Ona, ki odstrani temo, je vzrok prisotnosti sreče. O, Boginja dobrote, zaradi miline te hvalnice se naša bit spoji z najvišjo zavestjo, ki se nahaja na treh krajih. [3]

stotrasyāsya ṛṣirdevi sadāśiva udāhrtah
chando-nuṣṭubdevatā-dyā kālikā parikīrttitā
dharmakāmārthamokṣeṣu viniyogah prakīrttitah

Prerok te božanske pesmi je Boginja sama, kajti metrum radosti zavesti brezmejne dobrote je anuštup čanda (32 zlogov v kitici), zložena pa je kot hvalnica najodličnejši Boginji, ki odstrani temo. To pesem recitiramo, da bi dosegli popolnost v skladu z ideali popolnosti, da bi se izpolnile naše želje – za materialne dobrine, kot tudi za odrešitev ali samorealizacijo. [4]

hrīṃ kālī śrīṃ karālī ca krīṃ kalyāṇī kalāvatī
kamalā kalidarpaghnī kapardīśakṛpanvita

[hrīṃ kālī] Ona, ki zaobjema vso majo (māyā), kar lahko zaznamo s pomočjo čutov, kar si lahko predstavljamo v umu ali vemo preko intuicije in onstran; Ona, ki odstrani temo [1]; [śrīṃ karālī] Ona, ki veča popolno spoštovanje; Ona, ki je grozna in [2]; [krīṃ kalyāṇī] Ona, ki je vzrok razkroja subtilnega telesa v vzročno telo; Blaginja [3]; [kalāvatī] Ona, ki izraža vse lastnosti [4]; [kamalā] Ona, ki je lotos [5]; [kalidarpagnī] Ona, ki uničuje ponos temne dobe [6]; [kapardīśakṛpanvita] Ona, ki podeli milino Razmršenemu [7];

kālikā kālamātā ca kālānalasamadyutih
kapardinī karālāsyā karuṇāmṛtasāgarā

[kālikā] Ona, ki je vzrok odstranitve teme [8]; [kālamātā] Ona, ki je mati časa in [9]; [kālānalasamadyutih] Ona, ki žari kot ognji časa [10]; [kapardinī] Ona, ki je razmršenih las [11]; [karālāsyā] Ona, ki ima zevajoča usta [12] ; [karuṇāmṛtasāgarā] Ona, ki je ocean nektarja sočutja [13];

kṛpāmayī kṛpādhārā kṛpāpārā kṛpāgamā
kṛśānuh kapilā kṛṣṇā kṛṣṇānandavivarddhinī

[kṛpāmayī] Ona, ki je pojav miline [14]; [kṛpādhārā] Ona, ki je braniteljica miline [15]; [kṛpāpārā] Ona, ki je onstran miline; [16]; [kṛpāgamā] Ona, ki se premika z milino [17]; [kṛśānuh] Ona, ki je onstran vse miline [18]; [kapilā] Ona, ki je hranilka (krava) [19]; [kṛṣṇā] Ona, ki je črna, Storilka vsega [20]; [kṛṣṇānandavivaddhinī] Ona, ki deli blaženosti Storilke vsega [21];

kālarātrih kāmarupā kāmapāśavimocinī
kādambinī kalādhārā kalikalmaṣanāśinī

[kālarātrih] Ona, ki je temna noč zmage nad egom [22]; [kāmarupā] Ona, ki je oblika poželenja [23]; [kāmapāśavimocanī] Ona, ki preseka vezi poželenja [24]; [kādambinī] Ona, ki je kot temen oblak [25]; [kalādhārā] Ona, ki podpira vse lastnosti [26]; [kalikalmaṣanāśinī] Ona, ki uničuje zla dobe teme [27];

kumārīpujanaprītā kumārīpujakālayā
kumārībhojanānandā kumārīrupadhāriṇī

[kumārīpujanaprītā] Ona, ki ljubi čaščenje Vedno čistega [28]; [kumārīpujakālayā] Ona, ki je čas čaščenja Vedno čistega [29]; [kumārībhojanānandā] Ona, ki je blaženosti hranjenja Vedno čistega [30]; [kumārīrupadhāriṇī] Ona, ki nosi obliko Vedno čistega [31];

kadambavanasañcārā kadambavanavāsinī
kadambapuṣpasantoṣā kadambapuṣpamālinī

[kadambavanasañcārā] Ona, ki se klati po gozdu kadamba dreves [32]; [kadambavanavāsinī] Ona, ki prebiva v gozdu kadamba dreves [33]; [kadambapuṣpasantoṣā] Ona, ki jo radostijo cvetovi kadamba dreves [34]; [kadambapuṣpamālinī] Ona, ki nosi venec iz cvetov kadamba dreves [35];

kiśorī kalakaṇṭhā ca kalanādaninādinī
kādambarīpānaratā tathā kādambarīpriyā

[kiśorī] Ona, ki je mlada [36]; [kalakaṇṭhā] Ona, ki ima temen vrat in [37]; [kalanādaninādinī] Ona, ki trosi tankočutne vibracije teme [38]; [kādambarīpānaratā] Ona, ki pije nektar sadeža kadambe [39]; [kādambarīpriyā] Ona, ki uživa v nektarju sadeža kadambe [40];

kapālapātraniratā kankālamālyadhāriṇī
kamalāsanasantuṣṭā kamalāsanavāsinī

[kapālapātraniratā] Ona, ki nosi posodo narejeno iz lobanje [41]; [kankālamālyadhāriṇī] Ona, ki nosi ogrlico iz lobanj [42]; [kamalāsanasantuṣṭā] Ona, ki rada sedi na cvetu lotosa [43]; [kamalāsanavāsinī] Ona, ki sedi na sedežu lotosovega cveta [44];

kamalālayamadhyasthā kamalāmodamodinī
kalahaṃsagatih klaibyanāśinī kāmarupiṇī

[kamalālayamadhyasthā] Ona, ki je nameščena na osrednjem prostoru lotosa [45]; [kamalāmodamodinī] Ona, ki je opita z opojnostjo lotosa [46]; [kalahaṃsagatih] Ona, ki se giba kot črn labod [47]; [klaibyanāśinī] Ona, ki je uničevalka krivic [48]; [kāmarupiṇī] Ona, ki je vrojena narava poželenja [49];

kāmarupakṛtāvāsā kāmapīṭhavilāsinī
kamanīyā kalpalatā kamanīyavibhuṣaṇā

[kāmarupakṛtāvāsā] Ona, katere poželenje je oblika poželenja [50]; [kāmapīṭhavilāsinī] Ona, ki počiva v središču čaščenja poželenja [51]; [kamanīyā] Ona, ki je poželjiva [52]; [kalpalatā] Ona, ki zaobjema vsa poželenja [53]; [kamanīyavibhuṣaṇā] Ona, ki je manifestacija tistega, kar si poželimo [54];

kamanīyagunārādhyā komalāngī kṛśodarī
kāranāmṛtasantoṣā kāranānandasiddhidā

[kamanīyagunārādhyā] Ona, ki je zadovoljna z naravo nežnosti [55]; [komalāngī] Ona, ki ima nežne ude [56]; [kṛśodarī] Ona, ki ima vitek pas [57]; [kāranāmṛtasantoṣā] Ona, ki je vzrok za nektar zadovoljstva [58]; [kāranānandasiddhidā] Ona, ki je vzrok podelitve popolnega dosežka blaženosti [59];

kāraṇānandajāpeṣṭā kāraṇārcanaharṣitā
kāraṇārṇavasammagnā kāraṇavratapālinī

[kāraṇānandajāpeṣṭā] Ona, ki je vzrok blaženosti recitacije [60]; [kāraṇārccanaharṣitā] Ona, ki je vzrok za radost darovanja [61]; [kāraṇārṇavasammagnā] Ona, ki je vzrok gibanja v valovanju ali ciklih [62]; [kāraṇavratapālinī] Ona, ki je vzrok zaščite zaobljub [63];

kasturīsaurabhāmodā kasturītilakojjvalā
kasturīpujanaratā kasturīpujakapriyā

[kasturīsaurabhāmodā] Ona, ki divjadi podeli opojen vonj mošusa [64]; [kasturītilakojjvalā] Ona, ki je sijoč tilak mošusa [65]; [kasturīpujanaratā] Ona, ki se radosti v čaščenju z mošusom [66]; [kasturīpujakapriyā] Ona, ki je dragocena pri čaščenju z mošusom [67];

kasturīdāhajananī kasturīmṛgatoṣiṇī
kasturībhojanaprītā karpurāmodamoditā
karpuramālābharaṇā karpuracandanokṣitā

[kasturīdāhajananī] Ona, ki je mati sijaja mošusa [68]; [kasturīmṛgatoṣiṇī] Ona, ki jelenjad radosti z mošusom [69]; [kasturībhojanaprītā] Ona, ki ljubi hrano z mošusom [70]; [karpurāmodamoditā] Ona, ki postane izjemno zadovoljna z daritvijo kafre [71]; [karpuramālābharaṇā] Ona, ki razkazuje venec prekrit s kafro [72]; [karpuracandanokṣitā] Ona, ki uživa v sandalovini pomešani s kafro [73];

karpurakāraṇāhlādā karpurāmṛtapāyinī
karpurasāgarasnātā karpurasāgarālayā

[karpurakāraṇāhlādā] Ona, ki s kafro podeli vzrok radosti [74]; [karpurāmṛtapāyinī] Ona, ki pije nektar s kafro [75]; [karpurasāgarasnātā] Ona, ki se kopa v oceanu kafre [76]; [karpurasāgarālayā] Ona, ki se raztopi v oceanu kafre [77];

kurcabījajapaprītā kurcajāpaparāyaṇā
kulīna kaulikārādhyā kaulikapriyakāriṇī

[kurcabījajapaprītā] Ona, ki ljubi recitacijo zloga hum iz Kurča bidža mantre [78]; [kurcajāpaparāyaṇā] Ona, ki nenehno recitira zlog hum iz Kurča bidža mantre [79]; [kulīna] Ona, ki izhaja iz odlične družine [80]; [kaulikārādhyā] Ona, ki jo krasijo sadhaki kulačare [81]; [kulikapriyakāriṇī] Ona, ki je za sadhake kulačare, vedenje odličnosti, vzrok ljubezni [82];

kulācārā kautukinī kulamārgapradarśinī
kāśīśvarī kaṣṭahartrī kāśīśavaradāyinī

[kulācārā] Ona, ki je vedenje odličnosti [83]; [kautukinī] Ona, ki je radostna [84]; [kulamārgapradarśinī] Ona, ki razsvetljuje pot odličnosti [85]; [kāśīśvarī] Ona, ki je vrhovno božanstvo Kašija [86]; [kaṣṭahartrī] Ona, ki odstrani vse ovire [87]; [kāśīśavaradāyinī] Ona, ki blagoslovi Šivo, Gospoda Kašija [88];

kāśīśvarakṛtāmodā kāśīśvaramanoramā
[kāśīśvarakṛtāmodā] Ona, ki povzroči Gospodu opitost [89]; [kāśīśvvaramanoramā] Ona, ki je lepota Gospoda Kašija [90];

kalamañcīracaraṇā kvaṇatkañcīvibhuṣaṇā
kāñcanādrikṛtāgārā kāñcanācalakaumudī

[kalamañjīracaraṇā] Ona, ki urno odstrani temo [91]; [kvaṇatkañcīvibhuṣaṇā] Ona, ki okrog pasu nosi zvončke [92]; [kāñcanādrikṛtāgārā] Ona, ki prebiva v gorah zlata [93]; [kāñcanācalakaumudī] Ona, ki na svojih oblačilih razkazuje žareče bogastvo [94];

kāmabījajapānandā kāmabījasvarupiṇī
kumatighnīkulīnārttinaśinī kulakāminī

[kāmabījajapānandā] Ona, ki je blaženost zloga krim v bidža mantri poželenja [95]; [kāmabījasvarupiṇī] Ona, ki je vrojena narava zloga krim v bidža mantri poželenja [96]; [kumatighnīkulīnārttinaśinī] Ona, ki uničuje slabe misli častilca [97]; [kulakāminī] Ona, ki predstavlja celotno družino poželenja [98];

krīṃ hrīṃ śrīṃ
[krīṃ] Ona, ki raztopi subtilno telo v vzročno telo [99]; [hrīṃ] Ona, ki je celota maje (māyā), kar lahko zaznamo s čutili, si predstavljamo v umu ali vemo preko intuicije in onstran [100]; [śrīṃ] Ona, ki je najvišje spoštovanje, popolna zaznava miru v umu in v srcu [101].

mantravarṇena kālakaṇṭakaghātinī
ityādyākālikādevyāh śatanāma prakīrttitam
kakārakuṭaghaṭitaṃ kālīrupasvarupakam

To je sto imen Najodličnejše boginje; Nje, ki odstrani temo; njeno ime se začne s Ka. S pomočjo teh manter uničimo strah časa in dosežemo spojitev z notranjo naravo oblike Nje, ki odstrani temo, najodličnejšega manifestiranega vzroka. [26]

pujākāle paṭhedyastu kālikākṛtamānasah
mantrasiddhirbhavedāśu tasya kālī prasīdati

Če te mantre recitiramo med čaščenjem in če je naš um popolnoma osredotočen na Njo, ki odstrani temo, bo Ona, ki odstrani temo postala zadovoljna in nam podelila dosežek siddhija. [27]

buddhiṃ vidyāñca labhate gurorādeśamātratah
dhanavān kīrttimān bhuyāddānaśīlo dayānvitah

Če vadimo po navodilih Guruja, bomo pridobili znanje in inteligenco, bogastvo, slavo in postali Sočutni dajalec. [28]

putrapautrasukhaiśvaryaitmodate sādhako bhuvi
Otroci in vnuki takih duhovnih popotnikov se bodo radostili v sreči, katere vir so neuničljive lastnosti. [29]

bhaumāvāsyāniśābhāge mapañchakasamanvitah
pujayitvā mahākālīmādyāṃ tribhuvaneśvarīm

Kdor jo bo častil na torkovo noč v mlaju in daroval pet načel Njej, Najodličnejši, ki odstrani temo, Najvišji boginji treh svetov [30]

paṭhitvā śatanāmāni sākṣāt kālīmayo bhavet
nāsādhyaṃ vidyate tasya triṣu lokeṣu kincana

ter recitiral teh sto imen, bo tudi sam postal manifestacija Nje, ki odstrani temo. Na treh svetovih zanj ne bo ovir. [31]

vidyāyāṃ vākpatih sākṣāt dhane dhanapatirbhavet
samudra iva gāmbhīrye bale ca pavanopamah

S tem znanjem dejansko postanemo Gospod vibracij, v izobilju pa Gospod bogastva, v ravnotežju kot morje, v moči pa kot veter. [32]

tigmāṃśuriva duṣprekṣyah śaśivat śubhadarśanah
rupe murttidharah kāmo yoṣitāṃ hṛdayangamah

Sijemo s sojem sonca, a kljub temu žarimo hladne lunine žarke. V snovni obliki smo utelešenje Boga ljubezni in osvojimo vsa srca. [33]

sarvatra jayamāpnoti stavasyāsya prasādatah
yaṃ yaṃ kāmaṃ puraskṛtya stotrametadudīrayet

Kdor prepeva te pesmi je vedno zmagovit. Ko si prizadevamo za uresničitev želja, moramo te pesmi peti glasno. [34]

taṃ taṃ kāmamavāpnoti śrīmadādyāprasādatah
raṇe rājakule dyute vivāde prāṇasankaṭe

Kadarkoli se izpolnijo naše želje, je to zaradi miline Spoštovane najodličnejše. Kdor v bitki, v bogati družini, pri igrah za denar, v kakršnemkoli prepiru ali okoliščinah, ki ogrožajo življenje, [35]

dasyugraste gramadāhe simhavyāghrāvṛte tathā
pri napadu roparjev, v goreči vasi, obkrožen z levi ali tigri, [36]

araṇye prāntare durge graharājabhaye-pi vā
jvaradāhe ciravyādhau mahārogādisankule

v gozdu ali v samotni puščavi, v strahu pred vplivom planetov ali jeznega kralja, drgetajoč v mrzlici, v dolgih obdobjih bolezni ali pri boleznih, ki ogrožajo življenje, [37]

bālagrahādiroge ca tathā duhsvapnadarśane
dustare salile vāpi pote vātavipadgate

pri otroških boleznih, katerih vzrok so vplivi planetov, pri nočnih morah, pri utapljanju v globokih vodah ali v čolnu, ki ga premetava veter, [38]

vicintya paramāṃ māyāmādyāṃ kāliṃ parātparām
yah paṭhecchatanāmāni dṛdhabhaktisamanvitah

recitira teh sto imen z veliko vdanostjo, si bo zapomnil Njo, ki je najvišja mera zavesti, Večjo od največjih, Najodličnejšo, ki odstrani temo. [39]

sarvāpadhyo vimucyeta devi satyam na samśayah
na pāpebhyo bhayaṃ tasya na rogebhyo bhayaṃ kvacit

Brez vsakršnega dvoma bo Boginja odstranila vse nevarnosti in ne bomo izkusili niti strahov zaradi grehov, niti bolezni ali katerega drugega strahu. [40]

sarvatra vijayastasya na kutrāpi parābhavah
tasya darśanamātreṇa palāyante vipadgaṇāh

Taka oseba je vedno zmagovalna, nikoli poražena. Celo en sam pogled na tako osebo odstrani vse prepreke. [41]

sa vaktā sarvaśāstrāṇāṃ sa bhoktā sarvasampadām
sa karttā jātidharmāṇāṃ jñātīnāṃ prabhureva sah

Taka oseba je tolmač vseh svetih spisov in ima vedno srečo. Ta oseba uteleša najvišje ideale živih bitij in postane spoštovana kot modrec. [42]

vāṇi tasya vasedvaktre kamalā niścalā gṛhe
tannāmnā mānavāh sarve praṇamanti sasambhramāh

Boginja govora prebiva v ustih take osebe, Boginja bogastva pa v domu te osebe. Ljudje se ob omembi imena te osebe priklanjajo s spoštovanjem. [43]

dṛṣṭyā tasya ṭṛṇāyante hyaṇimādyaṣṭasiddhayah
ādyākālīsvarupākhyaṃ śatanāma prakīrtitam

Za takega človeka je osem okultnih moči — kot je sposobnost pomanjšanja — enake vrednosti kot trava. Teh sto imen predstavlja vrojeno naravo Najodličnejše, ki odstrani temo. [44]

aṣṭottaraśatāvṛttyā puraścaryā-sya gīyate
puraskriyānvitaṃ stotram sarvābhīṣṭaphalapradam

Da bi prejeli siddhi teh manter pri ognjeni daritvi, jih moramo recitirati stoosemkrat. Celotna daritev te pesmi prinese izpolnitev vseh želja. [45]

śatanāmastutimimāmādyākālīsvarupiṇīm
paṭhedvā pāṭhayedvāpi śṛnuyācchrāvayedapi

Ta hvalnica stotih imen je notranje bistvo Najodličnejše, ki odstrani temo. Kdor jo bo recitiral ali jo bodo recitirali zaradi njega, kdor ji bo prisluhnil ali druge napeljal k temu, [46]

sarvapāpavinirmukto brahmasāyujyamāpnuyāt
bo osvobojen vsega greha in bo dosegel spojitev z Najvišjim božanstvom. [47]