Kaula Tantra

Tradicionalna tantriČna vidja

ādyā stotram

Pesem Najodličnejše - Kālī kot najvišje božanstvo

śṛṇu vastu pravakṣyāmi ādyā stotram mahāphalam
yaḥ paṭhet satataṃ bhaktyā sa eva viṣṇu vallabhaḥ
Prisluhni, otrok moj, razlagi Pesmi Najodličnejše, ki podeli največji sad. Kdor jo bo recitiral s predanostjo, bo imel moč, ki se lahko kosa z Višnujevo.

mṛtyuvyādhibhayaṃ tasya nāsti kiñcit kalau yuge
aputro labhate putraṃ tripakṣaṃ śravaṇaṃ yadi
Niti smrt, niti bolezen te ne bosta ustrahovali, niti ostale stvari ne, katerih vir je kali juga. Starši bodo dobili otroke, če tej pesmi prisluhnejo trikrat na dan.

dvau māsau bandhanān muktirvipravaktrā śrutaṃ yadi
mṛtavasā jīvavastā ṣaṇmāsān śravaṇaṃ yadi
Kdor jo dva meseca posluša iz ust dvakrat rojenega, bo odrešen vseh spon. Kdor jo tako posluša šest mesecev, bo odrešen iz cikla rojstva in smrti.

naukāyāṃ saṅkaṭe yuddhe paṭhanājjayamāpnuyāt
likhitvā sthāpanād gehe nāgnicaurabhayaṃ kvacit
Je čoln za prečkanje tegob vojne; kdor jo recitira bo nepremagljiv. Če je točno napisana in na pravem mestu v hiši, nam ni potrebno skrbeti zaradi požara, tatov ali zaradi drugih vzrokov.

rājasthāne jayī nityaṃ prasannāḥ sarvadevatāḥ
pāpāni vilayaṃ yānti mṛtau mukti mavāpnuyāt
Kdor jo recitira, bo v kraljevski palači vedno nepremagljiv in priljubljen pri vseh bogovih. Posekal bo grehe celega življenja in se tako osvobodil celo smrti.

oṃ hrīṃ brahmāṇī brahmaloke ca vaikuṇṭhe sarvamaṅgalā
indrāṇī amarāvatyāmambikā varuṇālaye
Oṃ Hrīṃ (celota maje; tega, kar je mogoče zaznati, si predstavljati ali slutiti) v Brahma loki, v resničnosti Kreativne zavesti, je Brahmanī, energija kreativne zavesti; v Vaikunthi, domovanju Višnuja, se nahaja blaginja. V deželi nesmrtnikov (v nebesih Indre) se nahaja Indrani, energija vladavine Neomadeževanih, ter Ambika, Božanska Mati, v domu Varune, Gospodarja ravnovesja.

yamālaye kālarūpā kuberabhavane śubhā
mahānandāgni koṇe ca vāyavyāṃ mṛga vāhinī
V hiši smrti tiči Temna oblika, v domovanju Gospodarja bogastva pa Žareč lesk. Na jugovzhodu, v hiši Agnija (Božanskega ognja ali Očiščujoče svetlobe meditacije) biva Velika radost, na severozahodu, v domovanju boga vetra Vaju, pa Ona, ki jezdi na jelenu.

nairṛtyāṃ raktadantā ca aiśānyāṃ śūladhāriṇī
pātāle vaiṣṇavī rūpā siṃhale devamohinī
Na juhozahodu biva Ona, ki ima rdeče zobe, na severovzhodu pa Ona, ki drži sulico. V območjih pekla se nahaja oblika Vaišnavi, Ona, ki prežema vse, na Lanki pa domuje Ona, ki očara bogove.

surasā ca manidvīpe laṅkāyāṃ bhadrakālikā
rāmeśvarī setubandhe vimalā puruṣottame
Na Otoku draguljev živi Mati bogov, na otoku Lanka pa Bhadrakalika, Odlična onstran časa. Najvišji Gospod Rama je na mostu, v Odlični polnosti pa je Vimala, Čisti in Brezmadežni.

virajā auḍradeśe ca kāmākhyā nīlaparvate
kālikā baṅgadeśe ca ayodhyāyāṃ maheśvarī
Veliki bojevnik prebiva v deželi Audra, Kamakhja pa leži v Modrem gorovju. V deželi Bengalija živi Kalika, Ona, ki odstrani temo, v Ajodhji pa biva Mahešvari, Velika vidkinja vsega.

vārāṇasyāmannapūrṇā gayākṣetre gayeśvarī
kurukṣetre bhadrakālī vraje kātyāyanī parā
Annapurna (Ona, ki je obložena s hrano), je v Varanasiju, na poljih Gaje pa biva Gaješvari (Najvišji gospod domovanja). V Kurukšetri, na poljih Družine, se nahaja Bhadrakali, Odlična onstran časa; v blisku, v popolnosti razsvetlitve, pa prebiva bog po imenu Najvišji vedno neomadeževani.

dvārakāyāṃ mahāmāyā mathurāyāṃ māheśvarī
kṣudhā tvaṃ sarvabhūtānāṃ velā tvaṃ sāgarasya ca
V Dvaraki je Mahamaja (Velika omejitev zavesti), v Mathuri pa živi Energija Velikega vidca vsega. Ti si lakota v vseh bitjih ter tok plimovanja morja.

navamī kṛṣṇa pakṣasya śuklasyaikādaśī parā
dakṣasya duhitā devī dakṣayajna vināśinī
Na temno deveto noč zadnjega krajca lune in na svetlo enajsto noč zadnjega krajca lune se spomni Boginje, ki je Dakšina hči, Uničevalka Dakšinega darovanja.

rāmasya jānakī tvaṃ hi rāvaṇadhvaṃsa kāriṇī
caṇḍamuṇḍadhe devī raktabīja vināśinī
Hkrati si tudi Ramova Džanaki (Sita), vzrok Ravanovega uničenja, kot tudi Boginja, ki uniči strasti in zlobo, Zatiralka semena poželenja.

niśumbha śumbha mathanī madhu kaiṭabha gātinī
viṣṇu bhakti pradā durgā sukhadā mokṣadā sadā
Ti si morilka samoljubja in samograje ter uničevalka vsega, kar je preveč ali premalo. O, Durga, Ti, ki osvobajaš od težav, podeli tej [moji] zavesti večno vdanost; vedno mi nudi uteho in odrešitev.

imaṃ ādyā stavaṃ puṇyaṃ yaḥ paṭhet satataṃ naraḥ
sarvajvarabhayaṃ na syāt sarvavyādhi vināśanam
Kdorkoli bo nenehno recitiral to blagoslovno Pesem Najodličnejše, bo izničil vse tegobe, strah in bolezni.

koṭi tīṣrta phalañcāsau labhate nātra saṃśayaḥ
jayā me cāgrataḥ pātu vijayā pātu pṛṣṭhataḥ
Sadove obiskov milijonov romarskih krajev bom nedvomno tudi užil. Naj me Zmaga ščiti spredaj, Podjarmljenje pa zadaj.

nārāyaṇī śīrṣadeśe sarvāṅge siṃhavāhinī
śivadūtī ugracaṇḍā pratyaṅge parameśvarī
Veliki odstiralec zavesti, ščiti območje glave, vse ude pa naj ščiti Ona, ki jezdi leva, znana tudi kot Ona, ki ji je zavest ambasadorka, Ona, ki preti strasti, Najvišja vladarka vsega in vseh;

viśālākṣi mahāmāyā kaumārī śaṅkhinī śivā
cakriṇī jayadātrī ca raṇamattā raṇapriyā
Cilj neskončnega, Velika omejitev zavesti, Vedno čista, Ona, ki v rokah drži školjko, Energija neskončne dobrote, Ona, ki drži disk, Podeljevalka zmage in Ona, ki je opita z radostjo, Ona, ki ljubi radost;

durgā jayantī kālī ca bhadrakālī mahodarī
nārasiṃhī ca vārāhī siddhidātrī sukhapradā
Osvoboditeljica od težav, Ona, ki je venomer zmagovita, Ona, ki odstrani temo, Odlična onstran časa, Ona, ki vihti nevednost, Ona, ki je pol-človek in pol-lev, Žrtveni merjasec, Ona, ki podeli popolnosti (siddhije) in uteho;

bhayaṅkarī mahāraudrī mahābhaya vināśinī
Ona, ki uniči vse strahove, Velika grozljiva uničevalka vseh strahov.

iti ādyā stotram samāptam
In to je zaključek Pesmi Najodličnejše.