Kaula Tantra

Tradicionalna tantriČna vidja

Ma Bagalamukhi

"Poznamo več vrst podjarmljenja, vendar je kaula ukrotil notranje težnje, ki jih včasih imenujemo demoni. Demoni so uprizorjeni v veliki bitki, ki jo Boginja bije s silami ega, nevednosti in navezanosti (o tej bitki lahko preberemo več v besedilu Čandi path / Durga saptašakti)."

Šakti siddhi boginje Ma Bagalamukhi je energija, ki »ustavi« ter energija, ki »pribije« in te prakse so lahko še posebej pomembne za šamšan sadhaka. Ta vidja sadhaku ni v pomoč le pri spopadanju z motnjami (nevednost, navezanost, dvom, strah itd.), temveč tudi zoper invazivne energije / entitete. (Čeprav širši pogled ne razlikuje med zunanjim in notranjim, je v kontekstu izkustva najbolj poučno govoriti na ta način.) V nekaterih tradicijah sadhak med opravljanjem obredov napravi zaščitni krog (sanskrt: kilana), vendar nekateri sadhaki z veliko mero zaupanja v vidjo Ma Bagale tega prostora ne napravijo. To je zato, ker je takšen sadhak te energije dovolj asimiliral, da lahko ustvari lastni tokokrog zaščite. Kaula vedno podjarmlja s pomočjo naravnega izraza svoje biti in tako jaha na valovih zmage.

Poznamo več vrst podjarmljenja, vendar je kaula ukrotil notranje težnje, ki jih včasih imenujemo demoni. Demoni so uprizorjeni v veliki bitki, ki jo Boginja bije s silami ega, nevednosti in navezanosti (o tej bitki lahko preberemo več v besedilu Čandi path / Durga saptašakti). Zmaga tantrika je zmaga Boginje in ko to postane del sadhakove biti, se to podjarmljenje izraža tudi v okolici (ki postane del kauline pithe). Ta oblika krotenja služi najvišjim načelom Resnice in v večini primerov ne vsebuje osredotočene namere (zato ker je spontana). Če tantrik naleti na zelo vsiljivo energijo, pa bo izvedel podjarmljenje z določeno namero. V takem primeru bo energija / entiteta dobila to kar si zasluži. V tantričnem izročilu (tako v kauli kot v vadžrajani) obstaja mnogo zgodb o tantrikih, ki so ukrotili zlonamerne entitete, vendar je celo v teh primerih končni rezultat ugoden tudi za entiteto, saj jo v bistvu ukroti najvišja Resničnost. Te energije se običajno nato preoblikujejo v zaščitnike — tako sadhakove kot tudi poti.

Če si sadhak ni resnično na jasnem s stvarmi, lahko kakršnokoli namerno podjarmljenje ustvari težave, zato bi se moral sadhak, katerega najvišji cilj je realizacija, temu početju izogibati. To vključuje lovljenje entitet v pasti, priklenitev določene osebe na sadhaka in druge prakse, ki služijo sebičnim namenom. Aspekt lovljenja v pasti se odraža v »kilaja« siddhiju in preden se lotimo pribijanja entitet, bi morali najprej zabiti žebelj v našo nevednost. Proces notranje daritve bali najprej prepreči egu, da bi se skrival (stambhaja), nato ga pribije (kilaja), nakar ga z nožem Resnice… HUM. Lepa daritev za Ma…

Kilaja (ali kilak) ni niti »dobra« ali »slaba« in ima na tantrični poti številne variacije. Pri nekaterih mula mantrah obstaja del mantre imenovan kilaka, kar predstavlja lastnost mantre, ki »pribije« energijo na sadhakovo esenco. Včasih imajo tudi prekletstva obliko kilaje, določene mantre pa delujejo kot utkilane (odstranitev žeblja). (Npr.: to drži za Durga šaptašati.) Jogiji poznajo določene prepreke v osrednjem energijskem sistemu, ki so kot metafizične kilaje in menim, da je tudi um pritrjen s kilakom, zato da se lahko istoveti s telesom.

Občasno pišem o določenih aspektih tantre, za katere nekateri menijo, da o njih ne bi smeli javno govoriti — to je predvsem zaradi nevarnosti nerazumevanja ali da bi te informacije uporabili za svoje namene. Po mojem mnenju lahko moje besede »uporabijo« le tisti, ki so opravili prakse (in morda takrat stvari obrnem na tak način, ki razkrije še druge možnosti za sadhakovo prakso) ali kot vir navdiha / zanimanja za pričetek tantričnega procesa. Še več, trdno sem prepričan, da obstaja napačna predstava o tantra, ki naj bi se ukvarjala le s takšni ali drugačnimi skrivnostmi. Mnogi ljudje mislijo, da se bodo počutili dobro, če bodo prejeli neko »skrivno« mantro ali »skrivno« sadhano. Sadhak je na svoji poti uspešen le če opravlja prakso, ki mu je bila predpisana ter če je dosleden pri svoji sadhani. Le z izvajanjem prakse morebitne »skrivnosti« postanejo dejansko uporabne. Tantrik lahko nekomu opiše celoten postopek lovljenja entitet in kljub temu to ne bi imelo učinka. Da bi obvladali to tehniko, bi morali približno pet let izvajati pravo sadhano, vrh tega pa bi moral imeti tak posameznik tudi dovolj tankočuten um, da bi lahko zaznal /videl različne aspekte tega procesa.

Obstaja knjiga o britanski ženski, ki je postala tibetanska budistična nuna in vadžrajana sadhak (knjiga nosi naslov Cave in the Snow). Bila je nejevoljna, ker ni prejela pravih ezoteričnih učenj. Spoprijateljila se je z nekimi potujočimi jogiji in jim izpovedala svoje frustracije. Vprašali so jo, kaj se je doslej naučila in katere sadhane je prejela. Povedala jim je, nato pa so ji odgovorili: »No, to so prak take sadhane, ki jih izvajamo mi; edina razlika je, da jih mi izvajamo s polno pozornostjo.« (Parafraza, ne dobeseden citat iz knjige.)

Ukrotite pašuje in podjarmite demone,
Džai Ma!