Iniciacija

Na tej poti obstaja več načinov sodelovanja s Šri Šiva Kaal Ugranand-om, vendar je iniciacija najbolj osnoven način pristopa. Iniciacija ali posvetitev je proces kjer guru učencu neposredno preda zavedanje in šakti in kjer se ustvari tankočutna povezava ter vzklijejo semena skupnega dela. To prvo srečanje služi kot temelj za osnovanje vsega prihodnjega skupnega dela in je hkrati tudi predpogoj za prihodnje iniciacije in navodila. Vrsta posameznikove poti je odvisna od njegovih nagnjenj in sozvočja. Postopek vstopa v polno tantrično sadhano je razdeljen na tri iniciacije, nakar sledi naraven proces vpeljevanja učencev v druge elemente in vidje.

  1. Prva iniciacija traja približno dan in pol in učitelju in učencu omogoča, da vzpostavita medsebojni stik. Posvetitev vključuje subtilno seznanitev z nedualističnim zavedanjem, mantra dikšo ter splošna navodila. Ta oblika iniciacije je dostopna vsem, ki želijo začeti razmerje s Šri Šiva Kaal Ugranand-om, sadhana pa ni zavezujoča. Šri Šiva Kaal Ugranand razlaga: »Za mnoge ljudi je dovolj že srčna povezava z gurujem. To imenujemo lahkotna pot, saj učenec doseže vse s tem ko se prepusti ljubezni in doseže tankočutno harmonijo z gurujem.« Za nekatere bo to edina iniciacija, ki jo bodo potrebovali, da bodo lahko počivali in rasli v preprostosti in neposrednosti tega odnosa.

  2. Tiste, ki želijo vstopiti globlje v tantrično sadhano, bodo po prvi iniciaciji morali vsaj eno leto izpolnjevati obveznosti, kot tudi minimalne zahteve sadhane. Obdobje čakanja je pomembno, ker posameznik tako dobi priložnost, da poglobi vez s Šri Šiva Kaal Ugranand-om, delom z dikša mantro ter z učenji. Vse to bo učenca pripravilo za napredovanje na primeren način. To obdobje omogoča tudi, da se učenec prepriča ali se počuti v sozvočju z učiteljem in s potjo in ali se je pripravljen zavezati in ali ima predanost ter vztrajnost. To je tri-dnevni program, kjer učenec prejme nadaljnjo mantra dikšo, elemente, ki sestavljajo polno sadhano in globlje subtilne prenose.

  3. Tisti, ki so opravljali sadhano vsaj eno leto in ki so dokončali minimalno količino mantre sadhane, lahko prejmejo nadaljnjo posvetitev. Med tem procesom bo posameznik prejel globlje in bolj napredne aspekte tantričnega dela; pitha v sadhani bo obogatena, učenec pa bo posvečen v obred kaule. Po tem nivoju iniciacije oseba začne delovati kot tantrik oziroma kaula sadhak. Kasneje bo učenec lahko prejel druge vidje, mantre, sadhane itd., ki so izven kateregakoli sistema in so v skladu z odnosom med gurujem in učencem.

Šri Šiva Kaal Ugranandove metode dela z učenci so hkrati neposredne in silno transformacijske. Preko celega leta nudi vrsto različnih programov, tako v ZDA kot tudi v tujini. Zainteresirani lahko preverijo urnik na strani in/ali stopijo v stik s Samharo (samhara.sadhaka@gmail.com), če želijo prejeti več informacij in podrobnosti.