Kaula Tantra

Tradicionalna tantriČna vidja

śrī kālīsahasranāma stotram

Tisoč imen Kālī

śmaśānakālikā kālī bhadrakālī kapālinī
guhyakālī mahākālī kurukullāvirodhinī

[śmaśānakālikā] Ona, ki odstrani temo iz kremacijskega pokopališča ali iz smrti [1];
[kālī] Ona, ki odstrani temo [2]
[bhadrakālī] Ona, ki je odlična odstranjevalka teme [3]
[kapālinī] Ona, ki nosi lobanje nečistoče [4]
[guhyakālī] Ona, ki je skrita/skrivna odstranjevalka teme [5]
[mahākālī] Ona, ki je velika odstranjevalka teme [6]
[kurukullāvirodhinī] Ona, ki se sooča s silami dvojnosti [7]

kālikā kālarātriśca mahākālanitambinī
kālabhairavabhāryā ca kulavartmaprakāśinī

[kālikā] Ona, ki je vzrok odstranjevanja teme [8]
[kālarātriśca] Ona, ki je temna noč egotizma in [9]
[mahākālanitambinī] Ona, ki je večna mati Velikega časa [10]
[kālabhairavabhāryā] Ona, ki je žena Straha neskončnega časa in [11]
[kulavartmaprakāśinī] Ona, ki razsvetljuje celotno svetovno družino [12]

kāmadā kāminī kāmyā kamanīyasvabhāvinī
kastūrīrasaliptāṅgī kuñjareśvaragāminī

[kāmadā] Ona, ki izpolni vse želje [13]
[kāminī] Ona, ki izpolni to željo/poželenje [14]
[kāmyā] Ona, ki je poželena [15]
[kamanīyasvabhāvinī] Ona, ki je prava narava tega, kar je poželeno [16]
[kastūrīrasaliptāṅgī] Ona, katere udi so maziljeni s sokom mošusa [17]
[kuñjareśvaragāminī] Ona, ki je premika kot Gospodar slonov (Indrin Airavata) [18]

kakāravarṇasarvāṅgī kāminī kāmasundarī
kāmārtā kāmarūpā ca kāmadhenuḥ kalāvatī

[kakāravarṇasarvāṅgī] Ona, ki je v vseh potezah črke Ka, Vzrok [19]
[kāminī] Ona, ki je to poželenje [20]
[kāmasundarī] Ona, ki je lepo hrepenenje [21]
[kāmārtā] Ona, ki je predmet poželenja [22]
[kāmarūpā] Ona, ki je oblika poželenja in [23]
[kāmadhenuḥ] Ona, ki je krava, ki izpolni vse želje [24]
[kalāvatī] Ona, ki je vir vseh lastnosti ali umetnosti [25]

kānta kāmasvarūpā ca kāmākhyā kulapālinī
kulīnā kulavatyambā durgā durgārtināśinī

[kānta] Ona, ki je lepota okrašena z ljubeznijo [26]
[kāmasvarūpā] Ona, ki je prava oblika hrepenenja in [27]
[kāmākhyā] Ona, katere ime je hrepenenje [28]
[kulapālinī] Ona, ki ščiti odličnost [29]
[kulīnā] Ona, ki je odličnost [30]
[kulavatyambā] Ona, ki je vir odličnosti [31]
[durgā] Ona, ki lajša težave [32]
[durgārtināśinī] Ona, ki je uničevalka vseh oblik težav [33]

kumārī kulajā kṛṣṇā kṛṣṇadehā kṛśodārā
kṛśāṃgī kulišāṃgī ca krīṃkārī kamalā kalā

[kumārī] Ona, ki je vedno čista [34]
[kulajā] Ona, ki rodi odličnost [35]
[kṛṣṇā] Ona, ki povzroči vsa dejanja [36]
[kṛṣṇadehā] Ona, ki ima temno telo [37]
[kṛśodārā] Ona, ki poveličuje vsa dejanja [38]
[kṛśāṃgī] Ona, ki uteleša vsa dejanja [39]
[kulišāṃgī] Ona, ki je utelešenje odličnost in [40]
[krīṃkārī] Ona, ki povzroči raztopitev subtilnega telesa v vzročno telo [41]
[kamalā] Ona, ki je lotos (Lakšmi) [42]
[kalā] Ona, ki je umetnost ali vse lastnosti [43]

karālāsyā karālī ca kulākānti-parājitā
ugrā ugraprabhā dīptā vipracittā mahānanā

[karālāsyā] Ona, ki ima zevajoča usta [44]
[karālī] Ona, ki vse raztopi vase in [45]
[kulākānti-parājitā] Ona, katere odlična lepota je nepremagana [46]
[ugrā] Ona, ki je grozna [47]
[ugraprabhā] Ona, katere svetloba je strašna [48]
[dīptā] Ona, ki je svetloba [49]
[vipracittā] Ona, ki je bistroumna [50]
[mahānanā] Ona, ki ima velik obraz [51]

nīlāghanā valākā ca mātrā mudrāmitāsitā
brāhmī nārāyaṇī bhadrā subhadrā bhaktavatsalā

[nīlāghanā] Ona, ki ima polt kot temen oblak [52]
[valākā] Ona, ki je zgled labodje svobode in [53]
[mātrā] Ona, ki je stih [54]
[mudrāmitāsitā] Ona, katere mudra je elegantna [55]
[brāhmī] Ona, ki je ustvarjalna energija [56]
[nārāyaṇī] Ona, ki razkriva zavest [57]
[bhadrā] Ona, ki je odlična [58]
[subhadrā] Ona, ki je odlika odličnosti [59]
[bhaktavatsalā] Ona, ki hrani vse častilce [60]

māheśvarī ca cāmuṇḍā vārāhī nārasiṃhikā
vajrāṅgī vajrakaṅkālī nṛmuṇḍasragviṇī śivā

[māheśvarī] Ona, ki je Veliki prerok vsega in [61]
[cāmuṇḍā] Ona, ki deluje po zgledu zavesti [62]
[vārāhī] Ona, ki je žrtvena svinja [63]
[nārasiṃhikā] Ona, ki je divji pol-lev, pol-človek, poguma [64]
[vajrāṅgī] Ona, katere udi so strela [65]
[vajrakaṅkālī] Ona, ki ji glava sije kot strela [66]
[nṛmuṇḍasragviṇī] Ona, ki je okrašena z vencem [67]
[śivā] Ona, ki je energija Zavesti neskončne dobrote [68]

mālinī naramuṇḍālī galatrudhirabhūṣaṇā
raktacandanasiktāṅgī sindūrāruṇamastakā

[mālinī] Ona, ki nosi venec iz lobanj [69]
[naramuṇḍālī] Ona, ki drži človeško glavo [70]
[galatrudhirabhūṣaṇā] Ona, okrašena z vencem iz lobanj, iz katerih kaplja kri [71]
[raktacandanasiktāṅgī] Ona, ki ima ude premazane z rdečo pasto iz sandalovine [72]
[sindūrāruṇamastakā] Ona, katere čelo je okrašeno s škrlatom ljubezni, ki je vir svetlobe modrosti [73]

ghorarūpā ghoradaṃṣṭrā ghorāghoratarā śubhā
mahādaṃṣṭrā mahāmāyā sudantī yugadanturā

[ghorarūpā] Ona, ki ima strašno obliko [74]
[ghoradaṃṣṭrā] Ona, ki ima strašne zobe [75]
[ghorāghoratarā] Ona, ki je naklonjenost, ki popelje onstran nenaklonjenosti [76]
[śubhā] Ona, ki je čista [77]
[mahādaṃṣṭrā] Ona, ki ima velike čekane [78]
[mahāmāyā] Ona, ki je velika definicija zavesti [79]
[sudantī] Ona, ki ima odlične zobe [80]
[yugadanturā] Ona, ki je onstran vekov časa [81]

sulocanā virūpākśī viśālākṣī trilocanā
śāradenduprasannāsyā sphuratsmerāmbujekṣanā

[sulocanā] Ona, ki ima lepe oči [82]
[virūpākśī] Ona, ki ima oči neopisljive oblike [83]
[viśālākṣī] Ona, ki ima široke oči [84]
[trilocanā] Ona, ki ima tri oči [85]
[śāradenduprasannāsyā] Ona, ki je zadovoljena kot jesenska luna [86]
[sphuratsmerāmbujekṣanā] Ona, katere čistost sije v njenih lotusovih učeh [87]

aṭṭahāsaprasannāsyā smeravaktrā subhāṣiṇī
prasannapadmavadanā smitāsyā priyabhāṣinī

[aṭṭahāsaprasannāsyā] Ona, ki se z velikim zadovoljstvom krohota [88]
[smeravaktrā] Ona, ki se spominja [89]
[subhāṣiṇī] Ona, ki ima odličen izraz [90]
[prasannapadmavadanā] Ona, katere lotosove ustnice se smehljajo [91]
[smitāsyā] Ona, ki je vedno vedrega obraza [92]
[priyabhāṣinī] Ona, ki je ljubezniv izraz ljubezni [93]

koṭarākṣi kulaśreṣṭhā mahatī bahubhāṣiṇī
sumatiḥ kumatiścaṇḍā caṇḍamuṇḍātiveginī

[koṭarākṣi] Ona, ki ima neskončne oči [94]
[kulaśreṣṭhā] Ona, ki je odlika odličnosti ali iz odlične družine [95]
[mahatī] Ona, ki velik um [96]
[bahubhāṣiṇī] Ona, ki ima veliko izrazov [97]
[sumatiḥ] Ona, ki ima odličen um [98]
[kumatiḥ] Ona, ki ima pretkan um [99]
[caṇḍā] Ona, ki je strast [100]
[caṇḍamuṇḍātiveginī] Ona, ki uniči strast, podlost in druge negativnosti [101]

pracaṇḍacaṇḍikā caṇḍī caṇḍikā caṇḍaveginī
sukeśī muktakeśī ca dīrghakeśī mahatkucā

[pracaṇḍacaṇḍikā] Ona, ki je velika strašna strast [102]
[caṇḍī] Ona, ki raztrga misli [103]
[caṇḍikā] Ona, ki je vzrok za raztrganje vseh misli [104]
[caṇḍaveginī] Ona, ki uniči vse strasti [105]
[sukeśī] Ona, ki je lepih las [106]
[muktakeśī] Ona, ki ima razpuščene lase in [107]
[dīrghakeśī] Ona, ki ima dolge lase [108]
[mahatkucā] Ona, ki ima velike prsi [109]

pretadehakarṇapūrā pretapāṇisumekhalā
pretāsanā priyapretā pretabhūmikṛtālayā

[pretadehakarṇapūrā] Ona, ki ima ušesa kozmičnega telesa [110]
[pretapāṇisumekhalā] Ona, ki ima roke in pas kozmičnega telesa [111]
[pretāsanā] Ona, ki sedi z lačnimi duhovi [112]
[priyapretā] Ona, ki je ljubljenka lačnih duhov [113]
[pretabhūmikṛtālayā] Ona, ki je dežela, kjer bivajo lačni duhovi [114]

śmaśānavāsini puṇyā puṇyadā kulapaṇḍitā
puṇyālayā puṇyadehā puṇyaślokā ca pāvinī

[śmaśānavāsini] Ona, ki biva na kremacijskih pokopališčih [115]
[puṇyā] Ona, ki je zasluga [116]
[puṇyadā] Ona, ki podeli zasluge [117]
[kulapaṇḍitā] Ona, ki ima odlično znanje [118]
[puṇyālayā] Ona, ki je bivališče zaslug [119]
[puṇyadehā] Ona, ki je utelešenje zaslug [120]
[puṇyaślokā] Ona, katere sleherna beseda je odlika [121]
[pāvinī] Ona, ki piha kot svež vetrič [122]

pūtā pavitrā paramā purāpuṇyavibhūṣaṇā
puṇyanāmnī bhītiharā varadā khaṅgapālinī

[pūtā] Ona, ki je hči [123]
[pavitrā] Ona, ki je neomadeževana [124]
[paramā] Ona, ki je transcendentna [125]
[purāpuṇyavibhūṣaṇā] Ona, ki razsvetljuje najvišje odlike [126]
[puṇyanāmnī] Ona, katere ime je krepostno [127]
[bhītiharā] Ona, ki odstrani strah in dvom [128]
[varadā] Ona, ki ugodi prošnjam [129]
[khaṅgapālinī] Ona, ki vihti meč modrosti [130]

nṛmuṇḍahastaśastā ca chinnamastā sunāsikā
dakṣiṇā śyāmalā śyāmā śāntā pīnonnatastanī

[nṛmuṇḍahastaśastā] Ona, ki v drži lobanjo nečistih misli in [131]
[chinnamastā] Ona, ki drži odsekano glavo dvojnosti [132]
[sunāsikā] Ona, ki ima odličen nos [133]
[dakṣiṇā] Ona, ki gleda proti jugu; Ona, ki je daritev opravljena v iskanju vodstva; Ona, ki je rodovitna krava [134]
[śyāmalā] Ona, ki ima temno polt [135]
[śyāmā] Ona, ki je temna [136]
[śāntā] Ona, ki je mir [137]
[pīnonnatastanī] Ona, ki dvigne trizob, ki ga drži v roki [138]

digambarā ghorarāvā sṛkkāntā raktavāhinī
ghorarāvā śivāsaṃgī visaṃgī madanāturā

[digambarā] Ona, ki je oblečena v zrak [139]
[ghorarāvā] Ona, katere glas je grozen [140]
[sṛkkāntā] Ona, katere lepota je ustvarjalna [141]
[raktavāhinī] Ona, ki je sredstvo strasti [142]
[ghorarāvā] Ona, katere glas je grozen [143]
[śivāsaṃgī] Ona, ki je v družbi Šive [144]
[visaṃgī] Ona, ki je brez drugih [145]
[madanāturā] Ona, ki je najvišja opojnost [146]

mattā pramattā pramadā sudhāsindhunivāsinī
atimattā mahāmattā sarvākarṣṇakāriṇī

[mattā] Ona, ki je veliki mislec [147]
[pramattā] Ona, ki je najodličnejši mislec [148]
[pramadā] Ona, ki podeli superiornost [149]
[sudhāsindhunivāsinī] Ona, ki biva v oceanu čistosti [150]
[atimattā] Ona, ki je transcedentni mislec [151]
[mahāmattā] Ona, ki je največji mislec [152]
[sarvākarṣṇakāriṇī] Ona, ki je vzrok vse privlačnosti [153]

gītapriyā vādyaratā pretanṛtyaparāyaṇā
caturbhujā daśabhujā aṣṭādaśabhujā tathā

[gītapriyā] Ona, ki jo opevajo pesmi [154]
[vādyaratā] Ona, ki jo glasba izjemno radosti [155]
[pretanṛtyaparāyaṇā] Ona, ki je večni ples lačnih duhov [156]
[caturbhujā] Ona, ki ima štiri roke [157]
[daśabhujā] Ona, ki ima deset rok [158]
[aṣṭādaśabhujā] Ona, ki ima tudi osemnajst rok [159]

kātyāyanī jaganmātā jagatāṃ parameśvarī
jagadbandhurjagaddhātrī jagadānandakāriṇī

[kātyāyanī] Ona, ki je venomer čista [160]
[jaganmātā] Ona, ki je mati zaznavnega vesolja [161]
[jagatāṃ] Ona, ki je vrhovna vladarka zaznavnega vesolja [162]
[parameśvarī] Ona, ki je prijateljica zaznavnega vesolja [163]
[jagadbandhurjagaddhātrī] Ona, ki ustvarja zaznavno vesolje [164]
[jagadānandakāriṇī] Ona, ki je vzrok blaženosti v zaznavnem vesolju [165]

jagajjīvamayī haimavatī māyā mahāmahī
nāgayajñopavītāṅgī nāginī nāgaśāyinī

[jagajjīvamayī] Ona, ki je manifestacija vsega življenja v vesolju [166]
[haimavatī] Ona, ki je rojena iz Himalaje [167]
[māyā] Ona, ki je iluzija [168]
[mahāmahī] Ona, ki je veliki izraz [169]
[nāgayajñopavītāṅgī] Ona, ki je sveti vzorec na kačjem telesu, okras kundalini [170]
[nāginī] Ona, ki je kača [171]
[nāgaśāyinī] Ona, ki počiva na kačah [172]

nāgakanyā devakanyā gandharvī kinnareśvarī
moharātrirmahārātrirdāruṇā bhāsvarāsurī

[nāgakanyā] Ona, ki je hči kače [173]
[devakanyā] Ona, ki je hči bogov [174]
[gandharvī] Ona, ki prepeva nebeške pesmi [175]
[kinnareśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka nebeških bitij [176]
[moharātriḥ] Ona, ki je noč nevednosti [177]
[mahārātriḥ] Ona, ki je velika noč [178]
[dāruṇā] Ona, ki podpira vse [179]
[bhāsvarāsurī] Ona, katere sij izniči dvojnost [180]

vidyādharī vasumatī yakṣiṇī yoginī jarā
rākṣaśī ḍākinī vedamayī vedavibhūṣaṇā

[vidyādharī] Ona, ki podeli veliko modrost [181]
[vasumatī] Ona, ki je bogata [182]
[yakṣiṇī] Ona, ki podeli bogastvo [183]
[yoginī] Ona, ki je vedno spojena [184]
[jarā] Ona, ki je stara [185]
[rākṣaśī] Ona, ki je mati vseh demonov [186]
[ḍākinī] Ona, ki je demonka [187]
[vedamayī] Ona, ki je izraz modrosti [188]
[vedavibhūṣaṇā] Ona, ki razsvetljuje modrost [189]

śrutiḥ smṛtirmahāvidyā guhyavidyā purātanī
cintyā-acintyā svadhā svāhā nidrā tandrā ca pārvatī

[śrutiḥ] Ona, ki je tisto, kar je bilo slišano [190]
[smṛtiḥ] Ona, ki je tisto, kar je pomnjeno [191]
[mahāvidyā] Ona, ki je velika modrost [192]
[guhyavidyā] Ona, ki je skrivno znanje [193]
[purātanī] Ona, ki je najstarejše manifestirano življenje [194]
[cintyā] Ona, ki je misel [195]
[acintyā] Ona, ki je nepredstavljiva [196]
[svadhā] Ona, ki je daritev hvalnice prednikov [197]
[svāhā] Ona, ki je daritev vzklika »jaz sem eno z Bogom!« [198]
[nidrā] Ona, ki je spanec [199]
[tandrā] Ona, ki je delno prebujena in [200]
[pārvatī] Ona, ki je hči gore [201]

aparṇā niścalā lolā sarvavidyā tapasvinī
gaṃgā kāśī śacī sītā satī satyaparāyaṇā

[aparṇā] Ona, ki nima delov [202]
[niścalā] Ona, ki je ni mogoče razdeliti [203]
[lolā] Ona, ki ima štrleč jezik [204]
[sarvavidyā] Ona, ki predstavlja vse znanje [205]
[tapasvinī] Ona, ki izvaja očiščevalne pokore [206]
[gaṃgā] Ona, ki je sveta reka [207]
[kāśī] Ona, ki je mesto Benares [208]
[śacī] Ona, ki je Indrova žena [209]
[sītā] Ona, ki je Ramova žena [210]
[satī] Ona, ki je Šivova žena [211]
[satyaparāyaṇā] Ona, ki vedno hodi po poti resnice [212]

nītiḥ sunītiḥ surucistuṣṭiḥ puṣṭirdhṛtiḥ kṣamā
vāṇī buddhirmahālakṣmīrlakṣmīrnīlasarasvatī

[nītiḥ] Ona, ki je sistematizirano znanje ali metoda [213]
[sunītiḥ] Ona, ki je odlično sistematizirano znanje [214]
[suruciḥ] Ona, ki odličen okus [215]
[stuṣṭiḥ] Ona, ki je zadovoljstvo [216]
[puṣṭiḥ] Ona, ki je hrana [217]
[dhṛtiḥ] Ona, ki je dosledna trdnost [218]
[kṣamā] Ona, ki je odpuščanje [219]
[vāṇī] Ona, ki je beseda [220]
[buddhiḥ] Ona, ki je razum [221]
[mahālakṣmīḥ] Ona, ki je veliki cilj življenja [222]
[lakṣmīḥ] Ona, ki je cilj [223]
[nīlasarasvatī] Ona, ki je modra boginja znanja [224]

srotasvatī sarasvatī mātaṃgī vijayā jayā
nadī sindhuḥ sarvamayī tārā śūnyanivāsinī

[srotasvatī] Ona, ki je bit vseh zvokov [225]
[sarasvatī] Ona, ki je poosebljenje posameznikovega oceana obstoja [226]
[mātaṃgī] Ona, ki je mati vseh teles [227]
[vijayā] Ona, ki je podjarmljenje [228]
[jayā] Ona, ki je zmaga [229]
[nadī sindhuḥ] Ona, ki je reka in ocean [230]
[sarvamayī] Ona, ki je izraz vsega [231]
[tārā] Ona, ki razsvetljuje [232]
[śūnyanivāsinī] Ona, ki prebiva v tišini [233]

śuddhā taraṅgiṇī medhā lākinī bahurūpiṇī
sthūlā sūkṣmā sūkṣmatarā bhagavatyanurāgiṇī

[śuddhā] Ona, ki je čistost [234]
[taraṅgiṇī] Ona, ki povzroča valove [235]
[medhā] Ona, ki je intelekt ljubezni [236]
[lākinī] Ona, ki je manifestirana energija [237]
[bahurūpiṇī] Ona, ki ima mnogo oblik [238]
[sthūlā] Ona, ki je snovno telo [239]
[sūkṣmā] Ona, ki je tankočutna [240]
[sūkṣmatarā] Ona, ki je komaj opazen val [241]
[bhagavatī] Ona, ki je vladarka vsega [242]
[anurāgiṇī] Ona, ki je občutek čustev [243]

paramānandarūpā ca cidānandasvarūpiṇī
sarvānandamayī nityā sarvānandasvarūpiṇī

[paramānandarūpā] Ona, ki je oblika najvišje blaženosti in [244]
[cidānandasvarūpiṇī] Ona, ki je vrojena narava blaženosti zavesti [245]
[sarvānandamayī] Ona, ki je izraz vse blaženosti [246]
[nityā] Ona, ki je večna [247]
[sarvānandasvarūpiṇī] Ona, ki je vrojena narava vse blaženosti [248]

śubhadā nandini stutyā stavaniyasvabhāvinī
raṃkiṇī bhaṃkinī citrā vicitrā citrarupiṇī

[śubhadā] Ona, ki podeli čistost [249]
[nandini] Ona, ki je blažena [250]
[stutyā] Ona, ki je hvala [251]
[stavaniyasvabhāvinī] Ona, ki je vrojena narava molitev [252]
[raṃkiṇī] Ona, ki manifestira subtilnost [253]
[bhaṃkinī] Ona, ki je srdita [254]
[citrā] Ona, ki je umetniška [255]
[vicitrā] Ona, ki ima razne umetniške sposobnosti [256]
[citrarupiṇī] Ona, ki je oblika vse umetnosti [257]

padmā padmālayā padmamukhī padmavibhūṣaṇā
hākinī śākinī śānta rākiṇī rudhirapriyā

[padmā] Ona, ki je lotos [258]
[padmālayā] Ona, ki biva v lotosu [259]
[padmamukhī] Ona, ki ima lotosova usta [260]
[padmavibhūṣaṇā] Ona, ki sije kot lotos [261]
[hākinī] Ona, ki je božanska energija [262]
[śākinī] Ona, ki je energija miru [263]
[śānta] Ona, ki je mir [264]
[rākiṇī] Ona, ki je energija tankočutnosti [265]
[rudhirapriyā] Ona, ki je ljubljenka tistih, ki jočejo [266]

bhrāntirbhavānī rudrāṇī mṛḍānī śatrumardinī
upendrāṇī mahendrāṇī jyotsnā candrasvarūpiṇī

[bhrāntir] Ona, ki je zmeda [267]
[bhavānī] Ona, ki je manifestirani obstoj [268]
[rudrāṇī] Ona, ki je energija, ki odstrani trpljenje [269]
[mṛḍānī] Ona, ki je ritem življenja [270]
[śatrumardinī] Ona, ki je uničevalka vsega sovraštva [271]
[upendrāṇī] Ona, ki je najvišja energija Vladarja čistih [272]
[mahendrāṇī] Ona, ki je velika energija Vladarja čistih [273]
[jyotsnā] Ona, ki žari svetlobo [274]
[candrasvarūpiṇī] Ona, ki je vrojena narava lune predanosti [275]

sūryātmikā rudrapatnī raudrī strī prakṛtiḥ pumān
śaktiḥ sūktirmatirmātā bhuktirmuktiḥ pativratā

[sūryātmikā] Ona, ki je duša luči modrosti [276]
[rudrapatnī] Ona, ki je žena Rudre, ki lajša trpljenje [277]
[raudrī] Ona, ki je silovita [278]
[strī prakṛtiḥ] Ona, ki je ženska narave ali narava žensk [279]
[pumān] Ona, ki je možača [280]
[śaktiḥ] Ona, ki je energija [281]
[sūktiḥ] Ona, ki je sreča [282]
[matiḥ] Ona, ki je um [283]
[mātā] Ona, ki je mati [284]
[bhuktiḥ] Ona, ki je užitek [285]
[muktiḥ] Ona, ki je odrešitev [286]
[pativratā] Ona, ki se drži zaobljube vdanosti svojemu možu [287]

sarveśvarī sarvamātā śarvāṇī haravallabhā
sarvajñā siddhidā siddhā bhavyā bhāvyā bhayāpahā

[sarveśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka vsega [288]
[sarvamātā] Ona, ki je mati vsega [289]
[śarvāṇī] Ona, ki je v vsem [290]
[haravallabhā] Ona, ki je Šivova moč [291]
[sarvajñā] Ona, ki vse ve [292]
[siddhidā] Ona, ki podeli dosežek siddhija [293]
[siddhā] Ona, ki je dosegla popolnost [294]
[bhavyā] Ona, ki je obstoj [295]
[bhāvyā] Ona, ki je v vseh držah [296]
[bhayāpahā] Ona, ki je onstran vsega strahu [297]

kartrī hartrī pālayitrī śarvarī tāmasī dayā
tamisrā tāmasī sthāṇuḥ sthirā dhīrā tapasvinī

[kartrī] Ona, ki ustvarja [298]
[hartrī] Ona, ki preoblikuje ali uničuje [299]
[pālayitrī] Ona, ki ščiti [300]
[śarvarī] Ona, ki omogoča počitek [301]
[tāmasī] Ona, ki ustvari temo [302]
[dayā] Ona, ki je sočutna [303]
[tamisrā] Ona, ki je temna noč [304]
[tāmasī] Ona, ki ustvari temo [305]
[sthāṇuḥ] Ona, ki je uveljavljena [306]
[sthirā] Ona, ki je negibna [307]
[dhīrā] Ona, ki je nepremična [308]
[tapasvinī] Ona, ki izvaja pokoro [309]

cārvaṅgī cañcalā lolajihvā cārucaritriṇī
trapā trapāvatī lajjā vilajjā hrīḥ rajovatī

[cārvaṅgī] Ona, katere telo je v gibanju [310]
[cañcalā] Ona, ki je nemirna [311]
[lolajihvā] Ona, ki ima štrleč jezik [312]
[cārucaritriṇī] Ona, ki je po značaju zdravilka [313]
[trapā] Ona, ki varuje pred strahom [314]
[trapāvatī] Ona, katere duša varuje pred strahom [315]
[lajjā] Ona, ki je skromnost [316]
[vilajjā] Ona, ki je prevzetna [317]
[hrīḥ] Ona, ki je ponižna skromnost [318]
[rajovatī] Ona, ki je shramba radžas gune [319]

sarasvatī dharmaniṣṭhā śreṣṭhā niṣṭhuranādinī
gariṣṭhā duṣṭasaṃhartrī viśiṣṭā śreyasi ghṛṇā

[sarasvatī] Ona, ki je poosebljenje posameznikovega oceana [320]
[dharmaniṣṭhā] Ona, ki je strogo upoštevanje načel popolnosti [321]
[śreṣṭhā] Ona, ki je najvišja [322]
[niṣṭhuranādinī] Ona, katere vibracija je izjemno subtilna [323]
[gariṣṭhā] Ona, ki je vedno vesela svojih častilcev [324]
[duṣṭasaṃhartrī] Ona, ki raztopi vse zlo [325]
[viśiṣṭā] Ona, ki je še posebej ljubljena [326]
[śreyasi] Ona, ki je najvišja [327]
[ghṛṇā] Ona, ki je sovraštvo [328]

bhīmā bhayānakā bhīmanādinī bhīḥ prabhāvatī
vāgīśvarī śrīryamunā yajñakartrī yajuḥpriā

[bhīmā] Ona, ki je strašno silovita [329]
[bhayānakā] Ona, ki je izjemno strašna [330]
[bhīmanādinī] Ona, ki besno rjove [331]
[bhīḥ] Ona, ki je besna [332]
[prabhāvatī] Ona, ki je duh razsvetljenja [333]
[vāgīśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka vseh vibracij [334]
[śrīḥ] Ona, ki je spoštovanje [335]
[yamunā] Ona, ki manifestira popolni nadzor [336]
[yajñakartrī] Ona, ki izvaja spojitev ali žrtvovanje [337]
[yajuḥpriā] Ona, ki je ljubljenka združitve ljubimca Jadžur vede [338]

ṛksāmātharvanilayā rāgiṇī śobhanasvarā
kalakaṇṭhī kambukaṇṭhī veṇuvīṇāparāyaṇā

[ṛksāmātharvanilayā] Ona, ki se nahaja v treh vedah (Rig, Jadžur, Atharva) [339]
[rāgiṇī] Ona, ki je ritem [340]
[śobhanasvarā] Ona, ki je najvišja vladarka razsvetljenja [341]
[kalakaṇṭhī] Ona, ki ima temno grlo [342]
[kambukaṇṭhī] Ona, katere vrat ima črte kot školjka [343]
[veṇuvīṇāparāyaṇā] Ona, ki venomer igra glasbilo vina [344]

vaṃśinī vaiṣṇavī svacchā dharitrī jagadīśvarī
madhumatī kuṇḍalinī ṛddhiḥ siddhiḥ śucismitā

[vaṃśinī] Ona, za katero so vsi družina [345]
[vaiṣṇavī] Ona, ki preveva vesolje [346]
[svacchā] Ona, ki si želi samo sebe [347]
[dharitrī] Ona, ki drži Tri [348]
[jagadīśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka zaznavnega vesolja [349]
[madhumatī] Ona, ki je nektar medu [350]
[kuṇḍalinī] Ona, ki je manifestacija individualne energije [351]
[ṛddhiḥ] Ona, ki je blaginja [352]
[siddhiḥ] Ona, ki je dosežek siddhija [353]
[śucismitā] Ona, ki je spominjanje čistega [354]

rambhorvaśīratīramā rohiṇī revatī maghā
śaṅkhinī cakriṇī kṛṣṇā gadinī padminī tathā

[rambhorvaśī] Ona, ki predstavlja apsari Rambha in Urvaši [355]
[ratī ramā] Ona, ki je izjemno lepa [356]
[rohiṇī] Ona, ki je bleščeča luč nebes [357]
[revatī] Ona, ki je izobilje [358]
[maghā] Ona, ki je neskončno bogastvo [359]
[śaṅkhinī] Ona, ki drži školjko [360]
[cakriṇī] Ona, ki drži disk [361]
[kṛṣṇā] Ona, ki je temna, Ona, ki izvaja vsa dejanja [362]
[gadinī] Ona, ki drži gorjačo [363]
[padminī] Ona, ki je lotos, nato [364]

śūlinī parighāstrā ca pāśinī śārngapāṇinī
pinākadhāriṇī dhūmrā śarabhī vanamālinī

[śūlinī] Ona, ki drži sulico [365]
[parighāstrā] Ona, ki drži orožje dobrih dejanj in [366]
[pāśinī] Ona, ki drži mrežo [367]
[śārngapāṇinī] Ona, ki drži lok po imenu Šaranga [368]
[pinākadhāriṇī] Ona, ki drži kopje [369]
[dhūmrā] Ona, ki zamrači zaznavo [370]
[śarabhī] Ona, katere moč je večja od leva ali slona [371]
[vanamālinī] Ona, ki je oskrbnica gozda [372]

rathinī samaraprītā veginī raṇapaṇḍitā
jaṭinī vajriṇī līlā lāvaṇyāmbudhicandrikā

[rathinī] Ona, ki sporoča vse [373]
[samaraprītā] Ona, ki ljubi bitko [374]
[veginī] Ona, ki urna [375]
[raṇapaṇḍitā] Ona, ki je vešča v vojni [376]
[jaṭinī] Ona, ki ima razmršene lase [377]
[vajriṇī] Ona, ki drži strelo [378]
[līlā] Ona, ki je božanska igra [379]
[lāvaṇyāmbudhicandrikā] Ona, katere lepota izžareva luč znanja [380]

balipriyā sadāpūjyā pūrṇā deityendramathinī
mahiṣāsurasaṃhartrī kāminī raktadantikā

[balipriyā] Ona, ki je ljubljenka obredov žrtvovanja [381]
[sadāpūjyā] Ona, ki je vredna čaščenja [382]
[pūrṇā] Ona, ki polna, cela, popolna [383]
[deityendramathinī] Ona, ki je dobrodošla pri vodji vseh asur [384]
[mahiṣāsurasaṃhartrī] Ona, ki uniči Velikega vladarja dvojnosti [385]
[kāminī] Ona, ki predstavlja vse strasti [386]
[raktadantikā] Ona, ki ima rdeče zobe (tudi strast ali krvave zobe) [387]

raktapā rudhirāktāṅgī raktakharparahastinī
raktapriya māṁsarucirāsavāsaktamānasā

[raktapā] Ona, ki ščiti strast [388]
[rudhirāktāṅgī] Ona, katere telo je prekrito s strastjo [389]
[raktakharparahastinī] Ona, ki v rokah drži čašo strasti [390]
[raktapriya] Ona, ki ljubi/je ljubljenka strasti [391]
[māṁsarucirāsavāsaktamānasā] Ona, ki se radosti v jedenju mesa in pitju opojnih pijač [392]

galacchoṇitamuṇḍālī kaṇṭhamālāvibhūṣaṇā
śavāsanā citāntaḥsthā māheśī vṛṣavāhinī

[galacchoṇitamuṇḍālī] Ona, ki nosi venec odsekanih glav, iz katerih kaplja kri [393]
[kaṇṭhamālāvibhūṣaṇā] Ona, ki okrog vratu nosi venec [394]
[śavāsanā] Ona, ki sedi na truplu [395]
[citāntaḥsthā] Ona, ki se nahaja v najvišji zavesti [396]
[māheśī] Ona, ki je največji prerokinja [397]
[vṛṣavāhinī] Ona, ki sedi na biku odločnosti [398]

vyāghratvagambarā cīnacailinī simhavāhinī
vāmadevī mahādevī gaurī sarvajnabhāminī

[vyāghratvagambarā] Ona, ki nosi oblačilo iz tigrove kože [399]
[cīnacailinī] Ona, ki se premika s hitrostjo srne [400]
[simhavāhinī] Ona, ki jezdi leva [401]
[vāmadevī] Ona, ki je ljubljena boginja [402]
[mahādevī] Ona, ki je velika boginja [403]
[gaurī] Ona, ki je v žarkih svetlobe [404]
[sarvajnabhāminī] Ona, ki razsvetljuje vso modrost [405]

bālikā taruṇī vṛddhā vṛddhamātā jarāturā
subhrūrvilāsinī brahmavādinī brāhmaṇī mahī

[bālikā] Ona, ki je mlado dekle [406]
[taruṇī] Ona, ki je dama srednjih let [407]
[vṛddhā] Ona, ki je starka [408]
[vṛddhamātā] Ona, ki je mati starih [409]
[jarāturā] Ona, ki je onstran starosti [410]
[subhrūḥ] Ona, ki ima lepo čelo [411]
[vilāsinī] Ona, ki biva sama v sebi [412]
[brahmavādinī] Ona, ki je vibracija najvišjega božanstva [413]
[brāhmaṇī] Ona, ki je stvarnica božanstva [414]
[mahī] Ona, ki je zemlja [415]

svapnavatī citralekhā lopāmudrā sureśvarī
amoghārundhatī tīkṣṇā bhogavatyanurāgiṇī

[svapnavatī] Ona, ki je bistvo sanj [416]
[citralekhā] Ona, ki predstavlja številna besedila [417]
[lopāmudrā] Ona, ki je manifestacija tega, kar je onstran pojavnega obstoja [418]
[sureśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka vseh bogov [419]
[amoghā] Ona, ki vedno nagrajuje [420]
[arundhatī] Ona, ki je čistost predanosti, bistvo obveze [421]
[tīkṣṇā] Ona, ki je ostra [422]
[bhogavatī] Ona, ki je duh vsega užitka [423]
[anurāgiṇī] Ona, ki je bistvo vseh občutkov [424]

mandākinī mandahāsā jvālāmukhyasurāntakā
mānadā māninī mānyā mānanīyā madāturā

[mandākinī] Ona, ki uredi um do optimalne učinkovitosti [425]
[mandahāsā] Ona, katere um je vedno nasmejan [426]
[jvālāmukhī] Ona, katere obraz izžareva svetlobo [427]
[asurāntakā] Ona, ki je vzrok za konec sil dvojnosti [428]
[mānadā] Ona, ki podeli disciplino [429]
[māninī] Ona, ki ustvari disciplino [430]
[mānyā] Ona, ki je disciplina [431]
[mānanīyā] Ona, ki je najvišja vladarka discipline [432]
[madāturā] Ona, ki je popolnoma opita [433]

mandirā meduronmādā medhyā sādhyā prasādinī
sumadhyānantaguṇinī sarvalokottamottamā

[mandirā meduronmādā] Ona, ki je opita z božanskim duhom [434]
[medhyā] Ona, ki je rojena iz intelekta [435]
[sādhyā] Ona, ki izvaja vse (duhovne) discipline [436]
[prasādinī] Ona, ki je prasada ali posvetitev daritev [437]
[sumadhyānantaguṇinī] Ona, ki biva v osredju neskončnih odličnih lastnosti [438]
[sarvalokottamottamā] Ona, ki jo imajo vsa bitja vseh svetov za večjo od največjega [439]

jayadā jitvarā jetrī jayaśrīrjayaśālinī
śubhadā sukhadā satyā sabhāsaṃkṣobhakāriṇī

[jayadā] Ona, ki podeli zmago [440]
[jitvarā] Ona, ki ugodi prošnji za zmago [441]
[jetrī] Ona, ki nadvlada Tri [442]
[jayaśrīḥ] Ona, ki je zmagovita s spoštovanjem [443]
[jayaśālinī] Ona, ki je skladišče zmage [444]
[śubhadā] Ona, ki podeli neomadeževanost [445]
[sukhadā] Ona, ki podeli srečo ali uteho [446]
[satyā] Ona, ki je pojav resnice [447]
[sabhāsaṃkṣobhakāriṇī] Ona, ki je vzrok neomadeževanosti za celo skupnost [448]

śivadūtī bhūtimatī vibhūtirbhīṣaṇānanā
kaumārī kulajā kuntī kulastrī kulapālikā

[śivadūtī] Ona, za katero je Šiva ambasador [449]
[bhūtimatī] Ona, ki je izraz vsega pojavnega obstoja [450]
[vibhūtiḥ] Ona, ki je izraz brezizraznega božanstva [451]
[bhīṣaṇānanā] Ona, katere obraz je osvobojen strahu [452]
[kaumārī] Ona, ki je manifestacija Venomer čistega [453]
[kulajā] Ona, ki rodi družino [454]
[kuntī] Ona, ki odstrani pomanjkljivosti v drugih [455]
[kulastrī] Ona, ki je družinska ženska [456]
[kulapālikā] Ona, ki je zaščitnica družine [457]

kīrttiryaśasvinī bhūṣā bhūṣṭhā bhūtapatipriyā
saguṇā nirguṇā tṛṣṇā niṣṭhā kāṣṭhā pratiṣṭhitā

[kīrttiḥ] Ona, ki je slava [458]
[yaśasvinī] Ona, ki je blaginja [459]
[bhūṣā] Ona, ki je mir vseh bitij [460]
[bhūṣṭhā] Ona, ki je vzrok za mir vseh bitij [461]
[bhūtapatipriyā] Ona, ki je ljubljenka Gospoda vseh raztelešenih duhov [462]
[saguṇā] Ona, ki ima lastnosti [463]
[nirguṇā] Ona, ki je brez lastnosti [464]
[tṛṣṇā] Ona, ki je žeja/poželenje [465]
[niṣṭhā] Ona, ki upošteva vsa pravila [466]
[kāṣṭhā] Ona, ki je vzrok strasti [467]
[pratiṣṭhitā] Ona, ki uvaja [468]

dhaniṣṭhā dhanadā dhānyā vasudhā suprakāśinī
urvī gurvī guruśreṣṭhā sadguṇā triguṇātmikā

[dhaniṣṭhā] Ona, ki je dragoceno bogastvo [469]
[dhanadā] Ona, ki podeli bogastvo [470]
[dhānyā] Ona, ki je premožna [471]
[vasudhā] Ona, ki podpira zemljo [472]
[suprakāśinī] Ona, ki je odlično razsvetljenje [473]
[urvī] Ona, ki je najvišja vladarka okoliščin [474]
[gurvī] Ona, ki je najvišja vladarka gurujev [475]
[guruśreṣṭhā] Ona, ki je prvobitni guru [476]
[sadguṇā] Ona, ki poseduje lastnosti resnice [477]
[triguṇātmikā] Ona, ki je manifestacija duše treh lastnosti [478]

rājñāmājñā mahāprajñā saguṇā nirguṇātmikā
mahākulīnā niṣkāmā sakāmā kāmajīvanī

[rājñāmājñā] Ona, ki je modrost Reda kralja [479]
[mahāprajñā] Ona, ki je velika dokončna modrost [480]
[saguṇā] Ona, ki ima lastnosti [481]
[nirguṇātmikā] Ona, ki je manifestacija duše treh lastnosti [482]
[mahākulīnā] Ona, ki je mati velike družine [483]
[niṣkāmā] Ona, ki je brez poželenja [484]
[sakāmā] Ona, ki ima poželenje [485]
[kāmajīvanī] Ona, ki je življenje poželenja [486]

kāmadevakalā rāmābhirāmā śivanartakī
cintāmaṇiḥ kalpalatā jāgratī dinavatsalā

[kāmadevakalā] Ona, ki je atribut boga poželenja [487]
[rāmābhirāmā] Ona, ki je energija dovršenosti v subtilnem telesu [488]
[śivanartakī] Ona, ki pleše s Šivo [489]
[cintāmaṇiḥ] Ona, ki je dragulj vseh misli [490]
[kalpalatā] Ona, ki se oklepa misli [491]
[jāgratī] Ona, ki predrami vesolje [492]
[dinavatsalā] Ona, ki je zatočišče zatiranih [493]

kārttikī kṛtika kṛtya ayodhyā viṣamāsamā
sumantra mantriṇī purṇā hlādini kleśanāśinī

[kārttikī] Ona, ki je izraz vsega, kar je storjeno [494]
[kṛtika] Ona, ki je storilka ali vzrok vsega storjenega [495]
[kṛtya] Ona, ki je to, kar je storjeno [496]
[ayodhyā viṣamāsamā] Ona, ki je enaka kot kraj brez vojne [497]
[sumantra] Ona, ki je odlična mantra, ki povzdigne um [498]
[mantriṇī] Ona, ki je energija vseh manter [499]
[purṇā] Ona, ki je popolna [500]
[hlādini] Ona, ki je vedno vesela [501]
[kleśanāśinī] Ona, ki je uničevalka vseh nepopolnosti [502]

trailokyajananī jyeṣṭhā mīmāmsāmantrarūpiṇī
taḍāganimnajaṭharā śuṣkamāṁsāsthimālinī

[trailokyajananī] Ona, ki je mati treh svetov [503]
[jyeṣṭhā] Ona, ki je najstarejša [504]
[mīmāmsāmantrarūpiṇī] Ona, ki je vrojena narava vedskega znanja [505]
[taḍāganimnajaṭharā] Ona, ki je prebavni ogenj [506]
[śuṣkamāṁsāsthimālinī] Ona, ki nosi venec iz posušenih okončin [507]

avantīmathurāhṛdayā trilokyapāvanakṣamā
vyaktāvyaktātmikā murtiḥ śarabhī bhīmanādinī

[avantīmathurāhṛdayā] Ona, ki je srce Mathure in Avadhe (rojstnih krajev Kršne in Rame) [508]
[trilokyapāvanakṣamā] Ona, ki v tri svetove prinese vetrove odpuščanja [509]
[vyaktāvyaktātmikā murtiḥ] Ona, ki je slika rojenih in nerojenih duš [510]
[śarabhī bhīmanādinī] Ona, katere glas je izjemno močan [511]

kṣemaṅkarī śaṅkarī ca sarvasammohakāriṇī
ūrdhvatejasvinī klinnā mahātejasvinī tathā

[kṣemaṅkarī] Ona, ki je blaginja vseh [512]
[śaṅkarī ca] Ona, ki je vzrok miru in [513]
[sarvasammohakāriṇī] Ona, ki je nevednost vseh [514]
[ūrdhvatejasvinī] Ona, ki je dvigajoča se svetloba vseh [515]
[klinnā] Ona, ki ima zelo mehko srce [516]
[mahātejasvinī tathā] Ona, ki je velika luč, nato [517]

advaitabhoginī pūjyā yuvatī sarvamaṅgalā
sarvapriyaṅkarī bhogyā dharaṇī piśitāśanā

[advaitabhoginī] Ona, ki uživa v nedualizmu [518]
[pūjyā] Ona, ki je vredna čaščenja [519]
[yuvatī] Ona, ki je mlada [520]
[sarvamaṅgalā] Ona, ki je vsa blaginja [521]
[sarvapriyaṅkarī] Ona, ki je vzrok za vso ljubezen [522]
[bhogyā] Ona, v kateri se uživa [523]
[dharaṇī] Ona, ki podpira vse [524]
[piśitāśanā] Ona, ki sedi na jelenu [525]

bhayaṃkarī pāpaharā niṣkalaṃkā vaśaṃkarī
āśā tṛṣṇā candrakalā indrāṇī vāyuveginī

[bhayaṃkarī] Ona, ki je strašna [526]
[pāpaharā] Ona, ki očisti vse grehe (zmedo) [527]
[niṣkalaṃkā] Ona, ki je brez napak [528]
[vaśaṃkarī] Ona, ki nadzoruje [529]
[āśā] Ona, ki je upanje [530]
[tṛṣṇā] Ona, ki je žeja [531]
[candrakalā] Ona, ki je širina prsta (mera, šestnajstinka) lune, atribut vdanosti [532]
[indrāṇī] Ona, ki je energija Vladarja čistih [533]
[vāyuveginī] Ona, ki deluje s svobodo emancipacije [534]

sahasrasūryasaṃkāśā candrakoṭisamaprabhā
niśumbhaśumbhasaṃhantrī raktabījavināśinī

[sahasrasūryasaṃkāśā] Ona, katere razsvetljenje je kot tisoč sonc [535]
[candrakoṭisamaprabhā] Ona, katere razsvetljenje je kot deset milijonov lun [536]
[niśumbhaśumbhasaṃhantrī] Ona, ki odstrani samo-grajo in samoljubje [537]
[raktabījavināśinī] Ona, ki je uničevalka semena poželenja [538]

madhukaiṭabhahantrī ca mahiṣāsuraghātinī
vahnimaṇḍalamadhyasthā sarvasattvapratiṣṭhitā

[madhukaiṭabhahantrī ca] Ona, ki raztopi preveč ali premalo in [539]
[mahiṣāsuraghātinī] Ona, ki je uničevalka velikega ega [540]
[vahnimaṇḍalamadhyasthā] Ona, ki se nahaja na sredi ognjenega kroga [541]
[sarvasattvapratiṣṭhitā] Ona, ki uveljavi resnico [542]

sarvācāravatī sarvadevakanyādhidevatā
dakṣakanyā dakṣayajñanāśinī durgatāriṇī

[sarvācāravatī] Ona, ki je bit vsega, kar se ne premika [543]
[sarvadevakanyādhidevatā] Ona, ki je vrhovna boginja vseh ženskih božanstev [544]
[dakṣakanyā] Ona, ki je hči spodobnosti [545]
[dakṣayajñanāśinī] Ona, ki je uničevalka žrtvovanja sposobnosti [546]
[durgatāriṇī] Ona, ki lajša težave, ki nas ponese čez ocean objektov in zvez [547]

ijyā pūjyā vibhīrbhūtiḥ satkīrttirbrahmarūpiṇī
rambhorūścaturākārā jayantī karuṇā kuhūḥ

[ijyā] Ona, ki si jo želijo [548]
[pūjyā] Ona, ki je vredna čaščenja [549]
[vibhīrbhūtiḥ] Ona, ki pokaže najhujše strahove [550]
[satkīrttiḥ] Ona, ki je prava slava [551]
[brahmarūpiṇī] Ona, ki ima kapaciteto oblike najvišjega božanstva [552]
[rambhorūḥ] Ona, ki je lepotica, ki biva v stegnih (Urvaši) [553]
[caturākārā] Ona, ki manifestira štiri stebre stvarstva [554]
[jayantī] Ona, ki je zmagoslavna [555]
[karuṇā] Ona, ki je sočutna [556]
[kuhūḥ] Ona, ki je mlaj [557]

manasvinī devamātā yaśasyā brahmacāriṇī
siddhidā vṛddhidā vṛddhiḥ sarvādyā sarvadāyinī

[manasvinī] Ona, ki odseva um [558]
[devamātā] Ona, ki je mati bogov [559]
[yaśasyā] Ona, ki je vredna blaginje [560]
[brahmacāriṇī] Ona, ki deluje z najvišjim zavedanjem [561]
[siddhidā] Ona, ki podeli siddhi [562]
[vṛddhidā] Ona, ki podeli spremembo [563]
[vṛddhiḥ] Ona, ki je sprememba [564]
[sarvādyā] Ona, ki je glavna, ki je pred vsemi drugimi [565]
[sarvadāyinī] Ona, ki je dajalka vsega [566]

agādharūpiṇī dhyeyā mūlādhāranivāsinī
ājñā prajñā pūrṇamanāścandramukhyanukūlinī

[agādharūpiṇī] Ona, ki je resnična narava tega, ki je brez konca [567]
[dhyeyā] Ona, ki je predmet meditacije [568]
[mūlādhāranivāsinī] Ona, ki se nahaja v muladhara čakri [569]
[ājñā] Ona, ki ureja stvarstvo [570]
[prajñā] Ona, ki je prvobitna modrost [571]
[pūrṇamanāḥ] Ona, ki je poln in dovršen um [572]
[candramukhyanukūlinī] Ona, ki je skupek vseh obrazov lune [573]

vāvadūkā nimnanābhiḥ satyasandhā dṛḍhavratā
ānvīkṣikī daṇḍanītistrayī tridivasundarī

[vāvadūkā] Ona, ki vse očara s svojim govorom [574]
[nimnanābhiḥ] Ona, katere popek je vdrt [575]
[satyasandhā] Ona, ki je našla resnico [576]
[dṛḍhavratā] Ona, ki je neomajna v svoji zaprisegi [577]
[ānvīkṣikī] Ona, ki uteleša vse duhovno znanje [578]
[daṇḍanīti] Ona, ki je šiba božja [579]
[trayī] Ona, ki je drevo [580]
[tridivasundarī] Ona, ki je lepota treh božanstev [581]

jvalinī jvālinī śailatanayā vindhyavāsinī
pratyayā khecarī dhairya turīya vimalāturā

[jvalinī] Ona, ki gori [582]
[jvālinī] Ona, ki povzroča gorenje [583]
[śailatanayā] Ona, ki je hči gore [584]
[vindhyavāsinī] Ona, ki biva na gorah znanja, iz katerih izvira ponižnost [585]
[pratyayā] Ona, ki vidi vse koncepte [586]
[khecarī] Ona, katere duša se dviga vedno više [587]
[dhairya] Ona, ki je odločnost [588]
[turīya] Ona, ki je onstran [589]
[vimalāturā] Ona, ki je najvišji izraz čistosti [590]

pragalbhā vāruṇīcchāyā śaśinī visphuliṅginī
bhaktiḥ siddhiḥ sadā prītiḥ prākāmyā mahimāṇimā

[pragalbhā] Ona, ki je samozavestna [591]
[vāruṇīcchāyā] Ona, ki je odsev vzroka ravnovesja [592]
[śaśinī] Ona, ki je lunin sij [593]
[visphuliṅginī] Ona, ki izžareva rahel sij [594]
[bhaktiḥ] Ona, ki je predanost [595]
[siddhiḥ] Ona, ki je popolnost [596]
[sadā prītiḥ] Ona, ki je vedno ljubljena [597]
[prākāmyā] Ona, ki je poglavitna strast [598]
[mahimāṇimā] Ona, ki je mati, ki je dragulj zemlje [599]

icchāsiddhirvaśitvā ca īśitvordhvanivāsinī
laghimā caiva gāyatrī sāvitrī bhuvaneśvarī

[icchāsiddhirvaśitvā] Ona, ki je izpopolnitev vseh strasti [600]
[īśitvordhvanivāsinī] Ona, ki je najvišja nadzornica in [601]
[laghimā] Ona, ki biva nad vsem, kar je poželeno [602]
[caiva] Ona, ki je izjemno majhna, in znova [603]
[gāyatrī] Ona, ki je modrost Treh [604]
[sāvitrī] Ona, ki razsvetljuje Tri [605]
[bhuvaneśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka snovnega obstoja [606]

manoharā citā divyā devyudārā manoramā
piṅgalā kapilā jihvā rasajñā rasikā ramā

[manoharā] Ona, ki odstrani misli [607]
[citā] Ona, ki je zavest [608]
[divyā] Ona, ki je božanska [609]
[devyudārā] Ona, ki postavi na piedestal vse boginje [610]
[manoramā] Ona, ki pooseblja lepoto uma [611]
[piṅgalā] Ona, ki je subtilna pot, po katere se pretaka energija [612]
[kapilā] Ona, ki je kot krava, ki hrani [613]
[jihvā rasajñā] Ona, ki ima na jeziku nektar modrosti [614]
[rasikā] Ona, ki je cela iz nektarja [615]
[ramā] Ona, ki je lepota [616]

suṣumneḍāyogavatī gāndhārī narakāntakā
pāñcālī rukmiṇī rādhā rādhyā bhāmā ca rādhikā

[suṣumneḍāyogavatī] Ona, ki je duh spojitve znotraj kanala sušumna [617]
[gāndhārī] Ona, ki je odišavljena s čudovitim vonjavo [618]
[narakāntakā] Ona, ki je konec vsega pekla [619]
[pāñcālī] Ona, ki pripada Petim (Draupadi poročena s petimi brati Pandava) [620]
[rukmiṇī] Ona, ki je dragulj vseh okoliščin, žena Kršne [621]
[rādhā] Ona, ki je Kršnova ljubljenka; Ona, ki podpira zavest v subtilnem telesu [622]
[rādhyā] Ona, ki je vzrok zavesti v subtilnem telesu [623]
[bhāmā ca] Ona, ki je mati razsvetljenja in [624]
[rādhikā] Ona, ki je ljubljenka Kršne; Ona, ki je vzrok razsvetljenja zavesti v subtilnem telesu [625]

amṛtā tulasī vṛndā kaiṭabhī kapaṭeśvarī
ugracaṇḍeśvarī vīrajananī vīrasundarī

[amṛtā] Ona, ki je nektar nesmrtnosti [626]
[tulasī] Ona, ki je rastlina tulasi [627]
[vṛndā] Ona, ki povzroči spremembo [628]
[kaiṭabhī] Ona, ki stisne/zadrgne [629]
[kapaṭeśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka vseh goljufivih bitij [630]
[ugracaṇḍeśvarī] Ona, ki je vladarka strašne strasti [631]
[vīrajananī] Ona, ki je mati vseh herojev in bojevnikov [632]
[vīrasundarī] Ona, ki je lepa bojevnica [633]

ugratārā yaśodākhyā devakī devamānitā
niraṃjanā citā devī krodhinī kuladīpikā

[ugratārā] Ona, katere svetloba je strašna [634]
[yaśodākhyā] Ona, ki je luč v očeh Jašode [635]
[devakī] Ona, ki je mati Kršne; Ona, ki povzroči rojstvo božanstva [636]
[devamānitā] Ona, ki jo ubogajo bogovi [637]
[niraṃjanā citā] Ona, ki je brezoblična zavest [638]
[devī] Ona, ki je boginja [639]
[krodhinī] Ona, ki je jezna [640]
[kuladīpikā] Ona, ki je luč odličnosti [641]

kulavāgīśvari jvālā mātṛkā drāvaṇī dravā
yogeśvarī mahāmātrī bhrāmarī bindurupiṇī

[kulavāgīśvari] Ona, ki je najvišja vladarka vibracij odličnosti [642]
[jvālā] Ona, ki žari [643]
[mātṛkā] Ona, ki je mati v obliki črk [644]
[drāvaṇī] Ona, ki manifestira, kar cenimo [645]
[dravā] Ona, ki je to, kar cenimo [646]
[yogeśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka združitve [647]
[mahāmātrī] Ona, ki je velika uničevalka [648]
[bhrāmarī] Ona, ki se pojavi v obliki čebele [649]
[bindurupiṇī] Ona, ki je prava narave oblike znanja [650]

dūtī prāṇeśvarī guptā bahulā ḍāmarī prabhā
kubjikā jñāninī jyeṣṭhā bhuśuṇḍī prakaṭākṛtih

[dūtī] Ona, ki je ambasadorka [651]
[prāṇeśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka življenja [652]
[guptā] Ona, ki je skrita [653]
[bahulā] Ona, ki je povsod [654]
[ḍāmarī] Ona, ki igra na boben damaru [655]
[prabhā] Ona, ki je bleščeča svetloba [656]
[kubjikā] Ona, ki je grbava ali pohabljena [657]
[jñāninī] Ona, ki manifestira modrost [658]
[jyeṣṭhā] Ona, ki je najstarejša [659]
[bhuśuṇḍī] Ona, ki drži fračo [660]
[prakaṭākṛtih] Ona, ki izraža (stvari) brez dejanj [661]

drāviṇī gopinī māyā kāmabījeśvarī priyā
śākambharī kokanadā suśīlā ca tilottamā

[drāviṇī] Ona, ki pričara bogastvo [662]
[gopinī] Ona, ki prikriva [663]
[māyā] Ona, ki je najvišja mera zavesti [664]
[kāmabījeśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka izvora strasti [665]
[priyā] Ona, ki je ljubljena [666]
[śākambharī] Ona, ki hrani (druge) z zelenjavo [667]
[kokanadā] Ona, ki predrami seme [668]
[suśīlā ca] Ona, ki je dosledno odlična (ki je kot kamen umeščena v odličnosti) [669]
[tilottamā] Ona, ki je popolnoma čista [670]

ameyavikramākrūrā sampacchīlātivikramā
svastihavyavahā prītirūṣmā dhūmrārciraṅgadā

[ameyavikramākrūrā] Ona, ki izžareva neprekosljivo milino [671]
[sampacchīlātivikramā] Ona, ki prekipeva od navezanosti zaradi izgube bogastva [672]
[svastihavyavahā] Ona, ki je sredstvo za darovanje blagoslovov [673]
[prīti] Ona, ki je ljubljena [674]
[ūṣmā] Ona, ki je mati okoliščin [675]
[dhūmrārciraṅgadā] Ona, ki osvobaja telo greha [676]

tapinī tāpinī viśvā bhogadā bhogadhāriṇī
trikhaṇḍā bodhinī vaśyā sakalā viśvarūpiṇī

[tapinī] Ona, ki je vročina in svetloba [677]
[tāpinī] Ona, ki je vzrok vročine in svetlobe [678]
[viśvā] Ona, ki je vesolje [679]
[bhogadā] Ona, ki daje užitek [680]
[bhogadhāriṇī] Ona, ki podpira užitek [681]
[trikhaṇḍā] Ona, ki ima tri dele [682]
[bodhinī] Ona, ki izžareva modrost [683]
[vaśyā] Ona, ki je nadzorovana [684]
[sakalā] Ona, ki je vse [685]
[viśvarūpiṇī] Ona, ki je prava narava vesolja [686]

bījarūpā mahāmudrā vaśinī yogaūpiṇī
anaṅgakusumā-naṅgamekhalā-naṅgarūpiṇī

[bījarūpā] Ona, ki je oblika semena [687]
[mahāmudrā] Ona, ki je veliki načrt kozmosa [688]
[vaśinī] Ona, ki nadzoruje [689]
[yogaūpiṇī] Ona, ki je vrojena narave združitve [690]
[anaṅgakusumā] Ona, ki je cvet neskončnosti [691]
[naṅgamekhalā] Ona, ki nosi pas neskončnosti [692]
[naṅgarūpiṇī] Ona, ki je vrojena narava neskončnosti [693]

anaṅgamadanā-naṅgarekhā-naṅgāṅkuśeśvarī
anaṅgamālinī kāmeśvarī sarvārthasādhikā

[anaṅgamadanā] Ona, ki je opojnost neskončnosti [694]
[naṅgarekhā] Ona, ki je meja neskončnosti [695]
[naṅgāṅkuśeśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka sulice (s kavljem) neskončnosti [696]
[anaṅgamālinī] Ona, ki je vrtnarka, ki goji neskončnost [697]
[kāmeśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka vseh strasti [698]
[sarvārthasādhikā] Ona, ki se disciplinirano prizadeva za uresničitev ciljev [699]

sarvataṃtramayī modinyaruṇānaṅgarūpiṇī
vajreśvarī ca jnanī sarvaduḥkhākṣayaṃkarī

[sarvataṃtramayī] Ona, ki je izraz vseh rab duhovnega znanja [700]
[modinyaruṇānaṅgarūpiṇī] Ona, ki je prava narava opojne luči neskončne ljubezni [701]
[vajreśvarī ca] Ona, ki je najvišja vladarka strele in [702]
[jnanī] Ona, ki je mati [703]
[sarvaduḥkhākṣayaṃkarī] Ona, ki vso bolečino raztopi v neskončnost [704]

ṣaḍaṅgayuvatī yogayuktā jvālāṃśumālinī
durāśayā durādharṣā durjñeyā durgarūpiṇī

[ṣaḍaṅgayuvatī] Ona, ki je mlada dama s šestimi udi [705]
[yogayuktā] Ona, ki je združena v spojitvi [706]
[jvālāṃśumālinī] Ona, ki je gojenje izžarevanja [707]
[durāśayā] Ona, ki biva v daljavi [708]
[durādharṣā] Ona, katere ideal je težko doseči [709]
[durjñeyā] Ona, ki podeli znanje, ki je težko dosegljivo [710]
[durgarūpiṇī] Ona, ki je vrojena narava odstranjevalke težav [711]

durantā duṣkṛtiharā durdhyeyā duratikramā
haṃeseśvarī trikoṇasthā śākambharyanukampinī

[durantā] Ona, ki je konec oddaljenosti [712]
[duṣkṛtiharā] Ona, ki odstrani zla dejanja [713]
[durdhyeyā] Ona, ki je težko dosegljivo znanje [714]
[duratikramā] Ona, ki je mati vseh težkih dejanj [715]
[haṃeseśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka smeha [716]
[trikoṇasthā] Ona, ki biva v trikotniku (Kamakala, Vsi trije) [717]
[śākambharyanukampinī] Ona, ki je občutek hranjenja z zelenjavo in s pridelki iz prsti [718]

trikoṇanilayā nityā paramāmṛtaraṃjitā
mahāvidyeśvarī śvetā bheruṇḍā kulasundarī

[trikoṇanilayā] Ona, ki biva onstran trikotnika [719]
[nityā] Ona, ki je večna [720]
[paramāmṛtaraṃjitā] Ona, ki je uživanje v najboljšem nektarju nesmrtnosti [721]
[mahāvidyeśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka velikega znanja [722]
[śvetā] Ona, ki je bela/čista [723]
[bheruṇḍā] Ona, ki je neznanska [724]
[kulasundarī] Ona, ki je lepota odličnosti [725]

tvaritā bhaktisaṃyuktā bhaktivaśyā sanātanī
bhaktānandamayī bhaktabhāvitā bhaktaśaṅkarī

[tvaritā] Ona, ki je hitra [726]
[bhaktisaṃyuktā] Ona, ki je popolnoma združena v vdanosti [727]
[bhaktivaśyā] Ona, ki je pod vplivom vdanosti [728]
[sanātanī] Ona, ki je večna [729]
[bhaktānandamayī] Ona, ki je pojav blaženosti predanosti [730]
[bhaktabhāvitā] Ona, ki je odnos vdanosti [731]
[bhaktaśaṅkarī] Ona, ki je vzrok mira vdanosti [732]

sarvasaundaryanilayā sarvasaubhāgyaśālinī
sarvasambhogabhavanī sarvasaukhyānurūpiṇī

[sarvasaundaryanilayā] Ona, ki je skladišče vse lepote [733]
[sarvasaubhāgyaśālinī] Ona, ki je skladišče sreče [734]
[sarvasambhogabhavanī] Ona, ki je mati vsega užitka [735]
[sarvasaukhyānurūpiṇī] Ona, ki je vrojena narava občutka vsega užitka [736]

kumārīpūjanaratā kumārīvratacāriṇī
kumārī bhaktisukhinī kumārīrūpadhāriṇī

[kumārīpūjanaratā] Ona, ki jo časti celo Vedno čisti [737]
[kumārīvratacāriṇī] Ona, ki ohranja zaobljubo čaščenja Vedno čistega [738]
[kumārī] Ona, ki je vedno čista [739]
[bhaktisukhinī] Ona, ki podeli užitek vdanosti [740]
[kumārīrūpadhāriṇī] Ona, ki nosi obliko Vedno čistega [741]

kumārīpūjakaprītā kumārīprītidapriyā
kumārīsevakāsaṃgā kumārīsevakālayā

[kumārīpūjakaprītā] Ona, ki ljubi čaščenje Vedno čistega [742]
[kumārīprītidapriyā] Ona, ki je ljubljenka Ljubljenke Vedno čistega [743]
[kumārīsevakāsaṃgā] Ona, ki je združena v služenju Vedno čistemu [744]
[kumārīsevakālayā] Ona, ki biva v tistih, ki služijo Vedno čistemu [745]

ānandabhairavī bālabhairavī baṭubhairavī
śmaśānabhairavī kālabhairavī purabhairavī

[ānandabhairavī] Ona, ki je blaženost onstran vsega strahu [746]
[bālabhairavī] Ona, ki je moč onstran vsega strahu [747]
[baṭubhairavī] Ona, ki je mladost onstran vsega strahu [748]
[śmaśānabhairavī] Ona, ki se nahaja na kremacijskih pokopališčih, kjer se ves strah konča [749]
[kālabhairavī] Ona, ki je čas onstran vsega strahu [750]
[purabhairavī] Ona, ki je popolnoma onstran vsega strahu [751]

mahābhairavapatnī ca paramānandabhairavī
surānandabhairavī ca unmattānandabhairavī

[mahābhairavapatnī ca] Ona, ki je žena Velikega, ki je onstran vsega strahu in [752]
[paramānandabhairavī] Ona, ki je največja blaženost onstran vsega strahu [753]
[surānandabhairavī ca] Ona, ki je božanska blaženost onstran vsega strahu in [754]
[unmattānandabhairavī] Ona, ki je blaženost onstran vsega strahu [755]

muktyānandabhairavī ca tathā taruṇabhairavī
jñānānandabhairavī ca amṛtānandabhairavī

[muktyānandabhairavī ca tathā] Ona, ki je blaženost osvoboditve onstran vsega strahu, in nato [756]
[taruṇabhairavī] Ona, ki je energija, ki potegne onstran strahu [757]
[jñānānandabhairavī ca] Ona, ki je blaženost modrosti onstran vsega strahu in [758]
[amṛtānandabhairavī] Ona, ki je nektar nesmrtnosti onstran vsega strahu [759]

mahābhayaṃkarī tīvrā tīvravegā tarasvinī
tripurā parameśānī sundarī purasundarī

[mahābhayaṃkarī] Ona, ki je izjemno strašna [760]
[tīvrā] Ona, ki je zelo urna [761]
[tīvravegā] Ona, ki je premika urno [762]
[tarasvinī] Ona, ki pripelje čez/ki pomaga prečkati [763]
[tripurā] Ona, ki je prebivalka treh mest [764]
[parameśānī] Ona, ki je najvišja vladarka vsega [765]
[sundarī] Ona, ki je lepotica [766]
[purasundarī] Ona, ki je popolnoma lepa [767]

tripureśvarī pañcadaśī pañcamī puravāsinī
mahāsaptadaśī caiva ṣoḍaśī tripureśvarī

[tripureśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka treh mest [768]
[pañcadaśī] Ona, ki je sestavljena iz petnajstih črk [769]
[pañcamī] Ona, ki je peta [770]
[puravāsinī] Ona, ki je prebivalka mesta [771]
[mahāsaptadaśī caiva] Ona, ki je velika šestnajstletnica, in spet [772]
[ṣoḍaśī] Ona, ki ima šestnajst let [773]
[tripureśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka treh mest [774]

mahāṃkuśasvarūpā ca mahācakreśvarī tathā
navacakreśvarī cakreśvarī tripuramālinī

[mahāṃkuśasvarūpā ca] Ona, ki je prava narava velike sulice s kavljem in [775]
[mahācakreśvarī tathā] Ona, ki je najvišja vladarka velikih centrov energije, nato [776]
[navacakreśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka devetih centrov energije [777]
[cakreśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka energijskih centrov [778]
[tripuramālinī] Ona, ki je vrtnarka treh mest [779]

rājacakreśvarī vīrā mahātripurasundarī
sindūrapurarucirā śrīmattripurasundarī

[rājacakreśvarī] Ona, ki je najvišja vladarka Kralja vseh energijskih centrov [780]
[vīrā] Ona, ki je herojka [781]
[mahātripurasundarī] Ona, ki je velika lepotica treh mest [782]
[sindūrapurarucirā] Ona, ki se izjemno uživa v nošenju rdeče pike na čelu [783]
[śrīmattripurasundarī] Ona, ki je spoštovana lepotica treh mest [784]

sarvāṅgasundarī raktā raktavastrottarīyakā
yavā yāvakasindūraraktacandanadhāriṇī

[sarvāṅgasundarī] Ona, ki ima vse ude lepe [785]
[raktā] Ona, ki je strast [786]
[raktavastrottarīyakā] Ona, ki je odeta v rdeče oblačilo [787]
[yavā] Ona, ki je mlada [788]
[yāvakasindūraraktacandanadhāriṇī] Ona, ki nosi cinober in rdečo pasto iz sandalovine [789]

yavāyāvakasindūraraktacandanarūpadhṛk
camarī vācakuṭilanirmalaśyāmakeśinī

[yavāyāvakasindūraraktacandanarūpadhṛk] Ona, katere mladostna pojava je nenehno okrašena z rdečim cinobrom in rdečo pasto iz sandalovine [790]
[camarī] Ona, ki je spremenljiva [791]
[vācakuṭilanirmalaśyāmakeśinī] Ona, o kateri govorijo, da ima popolnoma črne valovite lase [792]

vajramauktikaratnādyakirīṭamukuṭojjvalā
ratnakuṇḍalasaṃyuktasphuradgaṇḍamanoramā

[vajramauktikaratnādyakirīṭamukuṭojjvalā] Ona, katere kronski dragulji sijejo kot strela [793]
[ratnakuṇḍalasaṃyuktasphuradgaṇḍamanoramā
] Ona, ki oddaja čudovit vonj in nosi ogrlico bleščeče sijočih, med sabo povezanih draguljev [794]

kuñjareśvarakumbhotthamuktārañjitanāsikā
muktāvidrūmamāṇikyahārāḍhyastanamaṇḍalā

[kuñjareśvarakumbhotthamuktārañjitanāsikā] Ona, ki nosi izjemno lep nosni obroček, ki je narejen iz Najvišjega boga vseh draguljev in biserov [795]
[muktāvidrūmamāṇikyahārāḍhyastanamaṇḍalā] Ona, ki na nivoju prsi nosi ogrlico iz izbranih čudovitih biserov in draguljev [796]

sūryakāntendukāntāḍhyasparśāśmakaṇṭhabhūṣaṇā
bijapūrasphuradbījadantapaṃktiranuttamā

[sūryakāntendukāntāḍhyasparśāśmakaṇṭhabhūṣaṇā] Ona, katere vrat žari zaradi prvobitnega dotika sonca in lune [797]
[bijapūrasphuradbījadantapaṃktiranuttamā] Ona, katere petnajst zob popolnoma sijejo s svetlobo bidža manter [798]

kāmadodaṇḍakābhugnabhrūyugākṣipravartinī
mātaṅgakumbhavakṣojā lasatkokanadekṣaṇā

[kāmadodaṇḍakābhugnabhrūyugākṣipravartinī] Ona, katere tretje oko ukroti poželenje [799]
[mātaṅgakumbhavakṣojā] Ona, katere prsi hranijo obstoj [800]
[lasatkokanadekṣaṇā] Ona, ki še posebej ljubi rdeče lotosove cvetove [801]

manojñaśaṣkulīkarṇā haṃsīgativiḍambinī
padmarāgāṃgadadyotaddoścatuṣkaprakāśinī

[manojñaśaṣkulīkarṇā] Ona, ki pozna celo pot od ušes do uma [802]
[haṃsīgativiḍambinī] Ona, ki je mati labodovega gibanja [803]
[padmarāgāṃgadadyotaddoścatuṣkaprakāśinī] Ona, katere lotosovo telo razsvetljuje štiri vede [804]

nānāmaṇiparisphūryacchuddhakāñcanakamkaṇā
nāgendradantanirmāṇavalayāñcitapāṇikā

[nānāmaṇiparisphūryacchuddhakāñcanakamkaṇā] Ona, ki nosi zapestnice, ki se blesketajo s svetlobo draguljev in biserov [805]
[nāgendradantanirmāṇavalayāñcitapāṇikā] Ona, katere prsti na rokah so okrašeni s prstani iz slonovine in iz drugih draguljev [806]

aṃgurīyakacitrāṃgī vicitrakṣudraghaṇṭikā
paṭṭāmbaraparīdhānā kalamañjīrarañjinī

[aṃgurīyakacitrāṃgī] Ona, ki nosi prstane/obročke na raznih delih telesa [807]
[vicitrakṣudraghaṇṭikā] Ona, ki drži nenavadno majhen zvonček [808]
[paṭṭāmbaraparīdhānā] Ona, ki je odeta v svetleče svileno ogrinjalo [809]
[kalamañjīrarañjinī] Ona, ki uživa v zvončkljanju cimbal, ki spremljajo nabožne pesmi [810]

karpūrāgurukastūrīkuṃkumadravalepitā
vicitraratnapṛthivīkalpaśākhātalasthitā

[karpūrāgurukastūrīkuṃkumadravalepitā] Ona, ki je maziljena z mešanico kafre, bilve, mošusa ter rdeče paste [811]
[vicitraratnapṛthivīkalpaśākhātalasthitā] Ona, ki sedi na zemlji prekriti z raznimi dragulji pod drevesom izpolnitve vsega [812]

ratnadvīpasphuradratnasiṃhāsananivāsinī
ṣaṭcakrabhedanakarī paramānandarūpiṇī

[ratnadvīpasphuradratnasiṃhāsananivāsinī] Ona, ki sedi na sedežu iz draguljev, ki izvirajo iz neomadeževanosti Otoka draguljev [813]
[ṣaṭcakrabhedanakarī] Ona, ki prebada šest centrov energije [814]
[paramānandarūpiṇī] Ona, ki je prava narava najvišje blaženosti [815]

sahasradalapadmāntaścandramaṇḍalavartinī
brahmarupaśivakroḍanānāsukhavilāsinī

[sahasradalapadmāntaścandramaṇḍalavartinī] Ona, ki prebiva v področjih lune na vršičku tisoč-cvetnega lotosa [816]
[brahmarupaśivakroḍanānāsukhavilāsinī] Ona, ki se nahaja v obliki vrhovnega božanstva, v jezi Šive in v raznih oblikah užitka [817]

haraviṣṇuvirañcīndragrahanāyakasevitā
ātmayonirbrahmayonitjagadyonirayonijā

[haraviṣṇuvirañcīndragrahanāyakasevitā] Ona, ki ji strežejo Šiva, Višnu, Brahma, Indra in vodje planetov [818]
[ātmayoniḥ] Ona, ki je maternica duše [819]
[brahmayoniḥ] Ona, ki je maternica vrhovnega božanstva [820]
[jagadyoniḥ] Ona, ki je maternica zaznavnega vesolja [821]
[ayonijā] Ona, ki preprečuje splav [822]

bhagarūpā bhagasthātrī bhaginībhagadhāriṇī
bhagātmikā bhagādhārarūpiṇī bhagaśālinī

[bhagarūpā] Ona, ki je oblika bogastva [823]
[bhagasthātrī] Ona, ki je bistvo bogastva [824]
[bhaginībhagadhāriṇī] Ona, ki ohranja bogastvo ter je tudi sama bogastvo [825]
[bhagātmikā] Ona, ki je sposobnost podpiranja bogastva [826]
[bhagādhārarūpiṇī] Ona, ki je vrojena narava pojava bogastva [827]
[bhagaśālinī] Ona, ki počiva v bogastvu [828]

liṅgābhidhāyinī liṅgapriyāliṅganivāsinī
liṅgasthā liṅginī liṅgarupiṇī liṅgasundarī

[liṅgābhidhāyinī] Ona, ki je pramati subtilnega telesa [829]
[liṅgapriyā] Ona, ki je ljubljenka subtilnega telesa [830]
[liṅganivāsinī] Ona, ki biva v subtilnem telesu [831]
[liṅgasthā] Ona, ki je nameščena v subtilnem telesu [832]
[liṅginī] Ona, ki je kapaciteta subtilnega telesa [833]
[liṅgarupiṇī] Ona, ki je prava narava subtilnega telesa [834]
[liṅgasundarī] Ona, ki je lepotica v subtilnem telesu [835]

liṅgagītimahāprītirbhagagītirmahāsukhā
liṅganāmasadānandā bhaganāmasadāratiḥ

[liṅgagītimahāprītiḥ] Ona, ki je zelo očarajo tankočutne pesmi [836]
[bhagagītirmahāsukhā] Ona, ki zelo uživa v bogastvu pesmi [837]
[liṅganāmasadānandā] Ona, ki se vedno radosti v tankočutnem imenu [838]
[bhaganāmasadāratiḥ] Ona, ki jo vedno navdihne ime, ki nosi bogastvo [839]

bhaganāmasadānandā liṅganāmasadāratiḥ
liṅgamālākaṇṭhabhūṣā bhagamālāvibhūṣaṇā

[bhaganāmasadānandā] Ona, ki se vedno radosti v imenik, ki prinašajo bogastvo [840]
[liṅganāmasadāratiḥ] Ona, ki jo vedno navdihujejo tankočutna imena [841]
[liṅgamālākaṇṭhabhūṣā] Ona, ki ji na vratu sije venec tankočutnosti [842]
[bhagamālāvibhūṣaṇā] Ona, katere sij venca bogastva zasenči vse druge [843]

bhagaliṅgāmṛtaprītā bhagaliṅgāmṛtātmikā
bhagaliṅgārcanaprītā bhagaliṅgaśvarūpiṇī

[bhagaliṅgāmṛtaprītā] Ona, ki je ljubljenka subtilnega nektarja bogastva [844]
[bhagaliṅgāmṛtātmikā] Ona, ki je sposobnost pojava subtilnega nektarja bogastva [845]
[bhagaliṅgārcanaprītā] Ona, ki je ljubljenka daritve subtilnega bogastva [846]
[bhagaliṅgaśvarūpiṇī] Ona, ki je vrojena narava subtilnega bogastva [847]

bhagaliṅgasvarūpā ca bhagaliṅgasukhāvahā
svayambhūkusumaprītā svayamhūkusumārcitā

[bhagaliṅgasvarūpā ca] Ona, ki je bistvo subtilnega bogastva in [848]
[bhagaliṅgasukhāvahā] Ona, ki je sredstvo užitka subtilnega bogastva [849]
[svayambhūkusumaprītā] Ona, ki je ljubljenka rože, ki je rojena sama iz sebe [850]
[svayamhūkusumārcitā] Ona, ki je daritev rože, ki je rojena sama iz sebe [851]

svayambhūkusumaprāṇā svayamhūkusumotthitā
svayambhūkusumasnātā svayambhūpuṣpatarpitā

[svayambhūkusumaprāṇā] Ona, ki je življenjska sila rože, ki je rojena sama iz sebe [852]
[svayamhūkusumotthitā] Ona, ki povzdigne rožo, ki je rojena sama iz sebe [853]
[svayambhūkusumasnātā] Ona, ki jo okopa roža, ki je rojena sama iz sebe [854]
[svayambhūpuṣpatarpitā] Ona, ki je daritev prednikom rože, ki je rojena sama iz sebe [855]

svayambhūpuṣpaghaṭitā svayambhūpuṣpadhāriṇī
svayambhūpuṣpatilakā svayambhūpuṣpacarcitā

[svayambhūpuṣpaghaṭitā] Ona, ki je zatočišče rože, ki je rojena sama iz sebe [856]
[svayambhūpuṣpadhāriṇī] Ona, ki ohranja rožo, ki je rojena sama iz sebe [857]
[svayambhūpuṣpatilakā] Ona, ki nosi tilak iz rože, ki je rojena sama iz sebe [858]
[svayambhūpuṣpacarcitā] Ona, ki daruje rožo, ki je rojena sama iz sebe [859]

svayambhūpuṣpaniratā svayambhūkusumagrahā
svayambhūpuṣpayajñāṃgā svayambhūkusumātmikā

[svayambhūpuṣpaniratā] Ona, ki je zatopljena v esenco rože, ki je rojena sama iz sebe [860]
[svayambhūkusumagrahā] Ona, ki je onstran svetov rože, ki je rojena sama iz sebe [861]
[svayambhūpuṣpayajñāṃgā] Ona, ki žrtvuje sama sebi rožo, ki je rojena sama iz sebe [862]
[svayambhūkusumātmikā] Ona, ki je sposobnost duše, da manifestira rožo, ki je rojena sama iz sebe [863]

svayambhūpuṣparacita svayambhūkusumapriyā
svayambhūkusumādānalālasonmattamānasā

[svayambhūpuṣparacita] Ona, ki je izraz rože, ki je rojena sama iz sebe [864]
[svayambhūkusumapriyā] Ona, ki je ljubljenka rože, ki je rojena sama iz sebe [865]
[svayambhūkusumādānalālasonmattamānasā] Ona, katere um je opit s hrepenenjem po roži, ki je rojena sama iz sebe [866]

svayambhūkusumānandalaharīsnigdhadehinī
svayambhūkusumadhārā svayambhūkusumākulā

[svayambhūkusumānandalaharīsnigdhadehinī] Ona, katere prijazno telo izkuša valove blaženosti, ki izvirajo iz rože, ki je rojena sama iz sebe [867]
[svayambhūkusumadhārā] Ona, ki podpira rožo, ki je rojena sama iz sebe [868]
[svayambhūkusumākulā] Ona, ki je del družine rože, ki je rojena sama iz sebe [869]

svayambhūpuṣpanilayā svayambhūpuṣpavāsinī
svayambhūkusumasingdhā svayambhūkusumotsukā
[svayambhūpuṣpanilayā] Ona, ki biva v roži, ki je rojena sama iz sebe [870]
[svayambhūpuṣpavāsinī] Ona, ki sedi na roži, ki je rojena sama iz sebe [871]
[svayambhūkusumasingdhā] Ona, ki je prijateljica rože, ki je rojena sama iz sebe [872]
[svayambhūkusumotsukā] Ona, ki je najvišji užitek rože, ki je rojena sama iz sebe [873]

svayambhūpuṣpakāriṇī svayambhūpuṣpapālikā
svayambhūkusumadhyānā svayambhūkusumaprabhā

[svayambhūpuṣpakāriṇī] Ona, ki je vzrok rože, ki je rojena sama iz sebe [874]
[svayambhūpuṣpapālikā] Ona, ki je zaščitnica rože, ki je rojena sama iz sebe [875]
[svayambhūkusumadhyānā] Ona, ki je meditira na roži, ki je rojena sama iz sebe [876]
[svayambhūkusumaprabhā] Ona, ki je žar rože, ki je rojena sama iz sebe [877]

svayambhūkusumajñānā svayambhūpuṣpabhogiṇī
svayambhūkusumānandā svayambhūpuṣpavarṣiṇī

[svayambhūkusumajñānā] Ona, ki je modrost rože, ki je rojena sama iz sebe [878]
[svayambhūpuṣpabhogiṇī] Ona, ki uživa v roži, ki je rojena sama iz sebe [879]
[svayambhūkusumānandā] Ona, ki je blaženost rože, ki je rojena sama iz sebe [880]
[svayambhūpuṣpavarṣiṇī] Ona, ki povzroči dež rože, ki je rojena sama iz sebe [881]

svayambhūkusumotsāha svayambhūpuṣpapuṣpiṇī
svayambhūkusumotsaṃgā svayambhūpuṣparūpiṇī

[svayambhūkusumotsāha] Ona, ki je navdušenje rože, ki je rojena sama iz sebe [882]
[svayambhūpuṣpapuṣpiṇī] Ona, ki je cvet rože, ki je rojena sama iz sebe [883]
[svayambhūkusumotsaṃgā] Ona, ki je vedno ob roži, ki je rojena sama iz sebe [884]
[svayambhūpuṣparūpiṇī] Ona, ki je prava narava rože, ki je rojena sama iz sebe [885]

svayambhūkusumonmādā svayambhūpuṣpasundarī
svayambhūkusumārādhyā svayambhūkusumodbhavā

[svayambhūkusumonmādā] Ona, ki je opojnost rože, ki je rojena sama iz sebe [886]
[svayambhūpuṣpasundarī] Ona, ki je lepota rože, ki je rojena sama iz sebe [887]
[svayambhūkusumārādhyā] Ona, ki jo radosti roža, ki je rojena sama iz sebe [888]
[svayambhūkusumodbhavā] Ona, ki rodi rožo, ki je rojena sama iz sebe [889]

svayambhūkusumavyagrā svayambhūpuṣpavarṇitā
svayambhūpūjakaprajñā svayambhūhotṛmātṛkā

[svayambhūkusumavyagrā] Ona, ki razlikuje rožo, ki je rojena sama iz sebe [890]
[svayambhūpuṣpavarṇitā] Ona, ki izraža rožo, ki je rojena sama iz sebe [891]
[svayambhūpūjakaprajñā] Ona, ki je najvišja modrost čaščenja tega, kar se rodi samo iz sebe [892]
[svayambhūhotṛmātṛkā] Ona, ki je mati najvišje modrosti žrtvenega čaščenja tega, kar se rodi samo iz sebe [893]

svayambhūdātṛrakṣitrī svayambhūbhaktabhāvikā
svayambhūkusumaprajnā svayambhūpūjakapriyā

[svayambhūdātṛrakṣitrī] Ona, ki ščiti dajalca tega, kar se rodi samo iz sebe [894]
[svayambhūbhaktabhāvikā] Ona, ki intuitivno razume odnos čaščenja tega, kar se rodi samo iz sebe [895]
[svayambhūkusumaprajnā] Ona, ki je modrost rože, ki je rojena sama iz sebe [896]
[svayambhūpūjakapriyā] Ona, ki je ljubljenka čaščenja tega, kar se rodi samo iz sebe [897]

svayambhūvandakādhārā svayambhūnindakāntakā
svayambhūpradasarvasvā svayambhūpradarūpiṇī

[svayambhūvandakādhārā] Ona, ki podpira vzrok čaščenja tega, kar se rodi samo iz sebe [898]
[svayambhūnindakāntakā] Ona, ki je vzrok konca tega, kar se rodi samo iz sebe [899]
[svayambhūpradasarvasvā] Ona, ki podeli vse to, kar se rodi samo iz sebe [900]
[svayambhūpradarūpiṇī] Ona, ki je vrojena narava dajalca tega, kar se rodi samo iz sebe [901]

svayambhūpradasasmerā svayambharddhaśarīriṇī
sarvakālodbhavaprītā sarvakālodbhavātmīkā

[svayambhūpradasasmerā] Ona, ki je spomin dajalca tega, kar se rodi samo iz sebe [902]
[svayambharddhaśarīriṇī] Ona, ki je polovica telesa tega, kar se rodi samo iz sebe [903]
[sarvakālodbhavaprītā] Ona, ki je ljubljenka, ki rodi ves čas [904]
[sarvakālodbhavātmīkā] Ona, ki ima sposobnost izražanja duše, ki rodi ves čas [905]

sarvakālodbhavodbhāvā sarvakālodbhavodbhavā
kuṇḍapuṣpasadāprītirgolapuṣpasadāgatiḥ

[sarvakālodbhavodbhāvā] Ona, ki je vedenje vsega časa [906]
[sarvakālodbhavodbhavā] Ona, ki rodi čas [907]
[kuṇḍapuṣpasadāprītiḥ] Ona, ki je ljubljenka rož v vseh rož v vazi [908]
[golapuṣpasadāgatiḥ] Ona, ki se vedno premika skupaj z rožami svetlobe [909]

kuṇḍagolodbhavaprītā kuṇḍagolodbhavātmikā
śukradhārā śukrarūpā śukrasindhunivāsinī

[kuṇḍagolodbhavaprītā] Ona, ki je ljubljenka svetlobe v (daritveni) posodi [910]
[kuṇḍagolodbhavātmikā] Ona, ki ima sposobnost duše, da izžareva svetlobo v posodi [911]
[śukradhārā] Ona, ki podpira neomadeževanost [912]
[śukrarūpā] Ona, ki je oblika neomadeževanosti [913]
[śukrasindhunivāsinī] Ona, ki biva v oceanu čistosti [914]

śukrālayā śukrabhogā śukrapūjāsadāratiḥ
raktāśayā raktabhogā raktapūjāsadāratiḥ

[śukrālayā] Ona, katere neomadeževanost je neuničljiva [915]
[śukrabhogā] Ona, ki uživa v čistoči [916]
[śukrapūjāsadāratiḥ] Ona, ki jo razveseli čaščenje s čistočo [917]
[raktāśayā] Ona, ki počiva v strasti (Sanskrtska beseda »rakta« pomeni tudi »rdeč«, »škrlaten« in »kri«, ne le »strast«.) [918]
[raktabhogā] Ona, ki uživa v strasti [919]
[raktapūjāsadāratiḥ] Ona, ki jo nenehno razveseljuje čaščenje s strastjo [920]

raktapūjāraktahomā raktasthā raktavatsalā
raktavarṇā ratkadehā raktapūjakaputriṇī

[raktapūjā] Ona, ki se jo časti s strastjo [921]
[raktahomā] Ona, kateri se daruje žrtvene daritve s strastjo [922]
[raktasthā] Ona, ki je nameščena v strasti [923]
[raktavatsalā] Ona, ki vzame zatočišče v strasti [924]
[raktavarṇā] Ona, ki je opis strasti [925]
[ratkadehā] Ona, ki ima rdeče telo [926]
[raktapūjakaputriṇī] Ona, ki je hči rojena iz čaščenja s strastjo [927]

raktadyutī raktaspṛhā devī ca raktasundarī
raktābhidheyā raktārhā raktakandaravanditā

[raktadyutī] Ona, ki je dostojanstvo strasti [928]
[raktaspṛhā] Ona, ki je dotik strasti [929]
[devī ca] Ona, ki je boginja in [930]
[raktasundarī] Ona, ki je lepa strast [931]
[raktābhidheyā] Ona, ki pozna strast [932]
[raktārhā] Ona, ki je vredna strasti [933]
[raktakandaravanditā] Ona, ki jo slavijo v obliki strasti boga ljubezni [934]

mahāraktā raktabhavā raktasṛṣṭividhāyinī
raktasnātā raktasiktā raktasevyātiraktinī

[mahāraktā] Ona, ki je velika strast [935]
[raktabhavā] Ona, ki obstaja v strasti [936]
[raktasṛṣṭividhāyinī] Ona, ki podeli stvarjenje strasti [937]
[raktasnātā] Ona, ki se kopa v strasti [938]
[raktasiktā] Ona, ki je prepojena s strastjo [939]
[raktasevyātiraktinī] Ona, ki postane izjemno strastna v nesebičnem služenju strasti [940]

raktānandakarī raktasadānandavidhāyinī
raktāśayā raktapūrṇā raktasevyā manoramā

[raktānandakarī] Ona, ki proizvede blaženost strasti [941]
[raktasadānandavidhāyinī] Ona, ki vedno daje blaženost strasti [942]
[raktāśayā] Ona, ki počiva v strasti [943]
[raktapūrṇā] Ona, ki podeli polno, celo in popolno strast [944]
[raktasevyā] Ona, ki je služi strast [945]
[manoramā] Ona, ki je lepa [946]

raktapūjakasarvasvā raktanindakanāśinī
raktātmikā raktarūpā raktākarṣaṇakāriṇī

[raktapūjakasarvasvā] Ona, ki jo v celoti častijo s strastjo [947]
[raktanindakanāśinī] Ona, ki uniči kritiko strasti [948]
[raktātmikā] Ona, ki je sposobnost duše za izražanje strasti [949]
[raktarūpā] Ona, ki je oblika strasti [950]
[raktākarṣaṇakāriṇī] Ona, ki je vzrok privlačnosti strasti [951]

raktotsāhā ca raktāḍhyā raktapānaparāyaṇā
śoṇitānandajananī kallolasnigdharupiṇī

[raktotsāhā ca] Ona, ki je veselje strasti ter [952]
[raktāḍhyā] Ona, ki jezdi na strasti [953]
[raktapānaparāyaṇā] Ona, ki pije strastno [954]
[śoṇitānandajananī] Ona, ki je mati blaženosti ženskega semena življenja [955]
[kallolasnigdharupiṇī] Ona, ki je vrojena narava navezanosti na družino [956]

sādhakāntargatā devī pāyinī pāpanāśinī
sādhakānāṃ sukhakarī sādhakārivināśinī

[sādhakāntargatā devī] Ona, ki je boginja, ki prodre v notranjost sadhaka [957]
[pāyinī] Ona, ki je čista hrana [958]
[pāpanāśinī] Ona, ki je uničevalka vseh grehov/zmede [959]
[sādhakānāṃ sukhakarī] Ona, ki vsem sadhakom podeli radost [960]
[sādhakārivināśinī] Ona, ki uniči nečistoče v vseh sadhakah [961]

sādhakānāṃ hṛdisthātrī sādhakānandakāriṇī
sādhakānāñca jananī sādhakapriyakāriṇī

[sādhakānāṃ hṛdisthātrī] Ona, ki je nameščena v srcu vseh sadhak [962]
[sādhakānandakāriṇī] Ona, ki je vzrok blaženosti vseh sadhak [963]
[sādhakānāñca jananī] Ona, ki je mati blaženosti vseh sadhak [964]
[sādhakapriyakāriṇī] Ona, ki je vzrok ljubezni vseh sadhak [965]

sādhakapracurānandasampatti sukhadāyinī
śukrapūjyā śukrahomasantuṣṭā śukravatsalā

[sādhakapracurānandasampatti sukhadāyinī] Ona, ki sadhakom podeli bogastvo radosti in ekstremne blaženosti [966]
[śukrapūjyā] Ona, ki jo časti čistoča [967]
[śukrahomasantuṣṭā] Ona, ki je zadovoljna z žrtvenimi daritvami čistoče [968]
[śukravatsalā] Ona, ki vzame zatočišče v čistoči [969]

śukramūrtiḥ śukradehā śukrapūjakaputriṇī
śukrasthā śukriṇī śukrasaṃspṛhā śukrasundarī

[śukramūrtiḥ] Ona, ki je ideal čistosti [970]
[śukradehā] Ona, ki je utelešenje neomadeževanosti [971]
[śukrapūjakaputriṇī] Ona, ki je hči čaščenja s čistočo [972]
[śukrasthā] Ona, ki je nameščena v čistoči [973]
[śukriṇī] Ona, ki je najvišja čistoča [974]
[śukrasaṃspṛhā] Ona, ki je popoln dotik čistoče [975]
[śukrasundarī] Ona, ki je lepota čistoče [976]

śukrasnātā śukrakarī śukrasevyātiśukriṇī
mahāśukrā śukrabhavā śukravṛṣṭividhāyinī

[śukrasnātā] Ona, ki se kopa v čistoči [977]
[śukrakarī] Ona, ki je pojav čistoče [978]
[śukrasevyātiśukriṇī] Ona, ki je najvišja čistoča, ki ji služi On, ki je čist [979]
[mahāśukrā] Ona, ki je velika čistost [980]
[śukrabhavā] Ona, ki je čisti obstoj [981]
[śukravṛṣṭividhāyinī] Ona, ki podeli dež čistoče [982]

śukrābhidheyā śukrārhāśukravandakavanditā
śukrānandakarī śukrasadānandavidhāyinī

[śukrābhidheyā] Ona, ki je najvišja modrost čistoče [983]
[śukrārhāśukravandakavanditā] Ona, ki jo imajo najčistejši od čistih za čaščeno čaščenih [984]
[śukrānandakarī] Ona, ki je izraz blaženosti čistoče [985]
[śukrasadānandavidhāyinī] Ona, ki vedno daje blaženost čistoče [986]

śukrotsavā sadāśukrapūrṇā śukramanoramā
śukrapūjakasarvasvā śukranindakanāśinī

[śukrotsavā] Ona, ki uživa v festivalih čistoče [987]
[sadāśukrapūrṇā] Ona, ki vedno izraža polno, celovito in popolno čistočo [988]
[śukramanoramā] Ona, ki je lepota čistosti [989]
[śukrapūjakasarvasvā] Ona, ki je čaščena kot čistoča v vsem [990]
[śukranindakanāśinī] Ona, ki je uničevalka kritike čistoče [991]

śukrātmikā śukrasampacchukrākarṣakāriṇī
sāradā sādhakaprāṇā sādhakāsaktamānasā

[śukrātmikā] Ona, ki ima prostornost čiste duše [992]
[śukrasampacchukrākarṣakāriṇī] Ona, ki je vzrok privlačnosti bogastva čistoče [993]
[sāradā] Ona, ki daje vse (v obliki energije stvarstva) [994]
[sādhakaprāṇā] Ona, ki je življenjska sila sadhakov [995]
[sādhakāsaktamānasā] Ona, ki onemogoči uničujoče misli sadhakov [996]

sādhakottamasarvasvasādhikā bhaktavatsalā
sādhakānandasantoṣā sādhakādhivināśinī

[sādhakottamasarvasvasādhikā] Ona, ki je glavna ženska sadhak med vsemi odličnimi sadhaki [997]
[bhaktavatsalā] Ona, ki je zatočišče častilcev [998]
[sādhakānandasantoṣā] Ona, ki jo blaženost popolnoma zadovolji [999]
[sādhakādhivināśinī] Ona, ki je uničevalka vseh mislih sadhakov [1000]

ātmavidyā brahmavidyā parabrahmasvarūpiṇī
trikūṭasthā paṃcakūṭā sarvakūṭaśarīriṇī
sarvavarṇamayī varṇajapamālāvidhāyinī

[ātmavidyā] Ona, ki je duhovno znanje [1001]
[brahmavidyā] Ona, ki je znanje najvišjega božanstva [1002]
[parabrahmasvarūpiṇī] Ona, ki je prava narava najvišjega božanstva [1003]
[trikūṭasthā] Ona, ki je nameščena na treh krajih [1004]
[paṃcakūṭā] Ona, ki je nameščena na petih krajih [1005]
[sarvakūṭaśarīriṇī] Ona, ki je utelešenje vseh krajev [1006]
[sarvavarṇamayī] Ona, ki je izraz vsega, kar je mogoče izraziti [1007]
[varṇajapamālāvidhāyinī] Ona, ki podeli venec vseh izrazov, ki jih je mogoče recitirati [1008]